Sök

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Barn kan börja från fem års ålder. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera barnens utveckling och lärande och ge bra förutsättningar inför grundskolan. Det ska också finnas plats för gemenskap och lek.

Plats i fritidshem

Före och efter förskoleklassen kan ditt barn vara på fritidshem.

Börja förskoleklass - Val av skola för 6-åringar

Hösten året innan ditt barn ska börja förskoleklass ska du som vårdnadshavare göra ett val av skola. Val av skola för 6-åringar sker via en blankett som du får hemskickad till dig tillsammans med information om hur valet går till och vilken kommunal skola ditt barn tillhör (är anvisad till).

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om förskoleklass är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

ikon

Kontakta oss

Kontakta ditt barns skola

ikon

Självservice & blanketter