Sök

Pågående program och planer

Planer i samrådsskedet                               tom datum 

Planer i granskningsskedet                         tom datum

Bläshammar 5:1 m.fl (etapp 2)

              den 10 mars 2017
Sista dagen för yttranden har passerat i dessa planer:

 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Östra Årnäs fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016Årnäs 4:69

den 7 april 2016Apelviken

den 13 april 2016Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016Västkustbanan norra och södra

den 27 maj 2016Västkustbanan bergtunneldelen

den 27 maj 2016Del av Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Östra Holmagärde

den 7 juli 2016Trönningenäs 5:29 och 5:73

den 8 december 2016Sunnvära 8:3 m.fl.

den 22 januari 2017Bua 1:13

den 27 januari 2017Kv Malmen och Charleshill 1

den 27 januari 2017
Har varit på granskning:

Falkenbäck 25

den 17 februari 2016

Mästaren 10

den 1 september 2016

Träslöv 8:139

den 1 september 2016

Utökning av Derome industriområde

den 1 november 2016

Alunskiffern 1

den 3 november 2016

Krukmakaren 13

den 1 december 2016

 

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 27

0340-881 80

bn@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

ikon

Självservice & blanketter