Sök

Rektor, Lindbergs skola F-3


Om arbetsplatsen

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Vår Vision 2025 skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. I Varbergs kommun bor snart 60 000 invånare och befolkningen ökar stadigt. Företag och människor har upptäckt fördelarna med Varberg och söker sig till en kommun med hög livskvalitet. Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 350 elever. Skolan ligger strax öster om Varberg Skolan är organiserad i tre arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. Lindbergs skola har fritidshemsavdelningar för elever i F-år 6, indelat i yngre och för äldre barn. Lindbergs skola ligger på landet och de närliggande områdena nyttjas för utomhusaktiviteter. Skolan har en fantastisk skolgård, som lockar till lek och rörelse. Lindberg skola - en skola med framåtanda, variation och mångfasetterad undervisning i digital lärmiljö. "Alla får vara som de är...där de är”


Arbetsuppgifter

Du kommer att vara rektor med ansvar för Lindbergs skola F-3 och fritidshem och leder hela skolan tillsammans med rektorskollega. Du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Du ansvarar för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument. Du verkar för att utbildningen på skolan utvecklas och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Du har skolutveckling i fokus för ökad måluppfyllelse och progression hos varje elev då alla elever vill lyckas med sin utbildning. Du har särskilt fokus tillsammans med skolans pedagoger och elevhälsa så alla elever kan läsa, skriva och räkna samt så småningom får behörighet till gymnasieskolan. Du skapar en god relation med personal, elev, vårdnadshavare och har en medveten tanke om samtalets och handlingens betydelse för/i detta arbete. Du samverkar med rektorer och förskolechefer i Team nordväst och ingår i kommunens rektorsgrupp.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete. Du är trygg i ditt chefskap och är ett stöd för dina medarbetare samtidigt som du vågar utmana till utveckling för ökad måluppfyllelse hos varje elev. Du är målmedveten, van vid att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete och har skolutveckling i fokus. Du arbetar tillsammans med elevhälsan vars uppdrag är att arbeta elevnära samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans skall ni arbeta förebyggande, hälsofrämjande och med ökad elevnärvaro Du är en person som har god samarbetsförmåga, kan i kommunikation med personal och elever tillvarata engagemang och nya idéer samt skapa en känsla av delaktighet. Arbetet ställer krav på självständighet i beslut och ansvar i det dagliga arbetet. Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och lärarlegitimation.


Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2018-12-14

Referensnummer: A832374


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Arbetstid: Heltid100 %

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse


Upplysningar

Johan Berntsson, Grundskolechef

Telefon:


Fackliga kontaktpersoner

Uffe Liborius Tel: 0766-01 18 77


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter