Sök

Lärare grundskolans senare år, Almers skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Almers skola har ca 330 elever i årskurs 4-9. Skolan ligger centralt i Varberg precis vid Varbergs sjukhus. Integrerat med skolan finns fritids för årskurs 3-5. Den interna skolorganisationen består av en ledningsgrupp (rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare för 4-6 respektive 7-9, specialpedagog, skolpsykolog) som leder skolans arbete. Utvecklingsarbetet på skolan genomförs av utvecklingsgruppen bestående av biträdande rektor, fyra förstelärare och specialpedagog. Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, SYV, biträdande rektor samt rektor. Skolan arbetar med en utvecklingsplan för år 2020-2023. Här arbetar vi tillsammans med att uppfylla de mål som nämnden prioriterat, i samklang med de förbättringsområden vi identifierat på enheten. Fokus på enheten ligger på arbetsglädje, motivation och tillit. Helhet och transparens är bärande principer för oss på Almers, både i arbetet med våra elever och i vårt kollaborativa arbete i personalgruppen.


Arbetsuppgifter

Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteams-arbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 6-9. Mentorskap ingår i årskurs 9.

Kvalifikationer

Utbildad och legitimerad lärare för undervisning i årskurs 6-9 i ämnena matematik och NO. Du ska kunna möta olika behov i klassrummet och att differentiera undervisningen för eleverna i undervisningsgrupperna är en självklarhet för dig. Att samverka tillsammans med övriga lärare kring planering, genomförande och bedömning av undervisning är även det en självklarhet och en förutsättning för att kunna arbeta på Almers skola. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-12-09

Referensnummer: A1179514


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2023-01-09

Tillträde: Snarast

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Mikael Åsberg, Bitr rektor

Telefon: 076-7067239


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter