Sök

Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Hagaskolan är en mångkulturell F-9 skola med tillhörande fritidshem och nära 400 elever. Skolan ligger mitt i centrala Varberg med närhet till det mesta. Genom vår vision blir Hagaskolan en skola för alla där varje elev blir bemött efter sina individuella behov och förutsättningar. Eleverna känner sig trygga och är delaktiga i sitt lärande vilket gör att de i högre grad kan påverka sin skolgång. Med våra utvecklingsområden att systematiskt analysera och utveckla undervisningen samt att öka elevernas motivation för lärande och självkännedom, bidrar till varje elevs bästa förutsättningar att lära mer. Skolan har ett stort antal behöriga lärare, många med lång erfarenhet och stor kompetens. I det dagliga fokuserar lärarna på ett relationellt ledarskap, tydlighet och struktur i undervisningen och kommunicerar via den digitala plattformen Unikum. Tillsammans med personal och elever fortsätter vi utveckla vår skola till en skola som varje elev längtar till och blir det självklara valet för alla elever i vårt upptagningsområde och som även attraherar elever utanför detta!


Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kollegor där du delar med dig av erfarenheter och med ett formativt förhållningssätt stöttar och utmanar så att undervisningen utvecklas. Genom exempelvis klassrumsobservationer kartlägger och analyserar du insatser som rör elevers lärande och föreslår konstruktiva förbättringar med fokus på undervisningens kvalitet och elevers lärande. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd och handleder pedagogisk personal kring hur undervisningen och lärmiljön kan anpassas på såväl grupp- som individnivå, och utifrån varje elevs förutsättningar och ett inkluderande förhållningssätt. Genom goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare kommunicerar du höga förväntningar som rör elevers lärande. Du använder elevinflytande så att eleverna utvecklas för att äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för lärandet framåt mot uppsatta mål och kunskapskrav. Du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är en aktiv del i skolans förbättringsarbete, särskilt med fokus på de elever som riskerar att hamna i problematisk skolfrånvaro och därmed risk för ett utanförskap. I ditt uppdrag ingår bland annat att handleda, utbilda och bidra till att lärare i högre grad differentierar undervisningen och utvecklar sitt relationella ledarskap. Du har en operativ roll i skolans systematiska kvalitetsarbete med framtagandet av tydliga stödstrukturer, uppföljning och utvärdering, för att förebygga och förhindra att elever hamnar i problematisk skolfrånvaro.

Kvalifikationer

Du är legitimerad specialpedagog, är utvecklingsintresserad och har stor kunskap om elever inom NPF. Du tänker extra på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och har kärlek till dina elever. Tjänsten är en semesteranställning under ett läsår. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Tjänsten är en semesteranställning under ett läsår. Intervjuer sker löpande. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-08-25

Referensnummer: A1146303


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2022-09-01

Tillträde: Snarast

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Susanne Bertelsen, Rektor

Telefon: 0766-32 56 97


Lars-Gunnar Forslund, Biträdande rektor

Telefon: 0733-83 86 83


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter