Sök

Lärare grundskolans senare år, Påskbergsskolan


Om arbetsplatsen

Arbetsuppgifterna för lärarna i Varbergs kommun utgår från de nationella läro- och kursplanerna och från skollagen. Vi har kommunövergripande strategier och processer för att stärka pedagogers skicklighet som lyfter barnens och elevers resultat. Vi arbetar för att öka elevers möjligheter för snabbare väg till studier och yrkesliv, för att öka välmående och minska utanförskap och förväntas alla bidra till skolans utvecklings- och förbättringsarbete. Som anställd i barn- och utbildningsförvaltningen får du kompetenshöjande insatser under läsåret. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan och identifierade behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. På så sätt skapas likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet för att nå barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål. Påskbergsskolan är en skola som är belägen i centrala Varberg. Det är en F-9 skola med cirka 515 elever. Skolan har ljusa och rymliga lokaler. Den storslagna och stimulerande utemiljön ger fina möjligheter till lärande utanför skolan. På skolan arbetar engagerade pedagoger som lägger tid och kraft på att skapa en lugn och trygg skola, vilket medför ett gott arbetsklimat för eleverna. Pedagogerna arbetar för att alla elever ska nå målen och samtidigt i tid upptäcka elever med eventuellt behov av särskilt stöd. Varje vecka möts pedagogerna för kollegialt samarbete som bygger på variationsteorin, ämnesdidaktiskt kollegium. Vi sätter fokus på inkluderande arbetssätt, att möta alla elever och utveckla undervisning utifrån elevernas behov.


Arbetsuppgifter

I den aktuella tjänsten kommer du att möte elever från årskurs 7-9 inom vår flexverksamhet. I samarbete med skolans elevhälsateam samt med undervisande lärare kommer ditt uppdrag att utformas efter de behov som finns bland våra elever inom NPF. Du bedriver i samarbete med övriga lärare undervisning i demokratisk form och förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Du arbetar för att varje elev når sin fulla potential och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Det innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande och systematiskt arbetar med att förbättra kvalitet och resultat i en lärande organisation.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 4 - 9 i något av ämnena Sv, Eng, Ma. Erfarenhet av arbete med barn inom NPF är meriterade och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser att goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är väsentligt för dig. I ditt pedagogiska ledarskap har du förmåga att strukturera ditt arbete, är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete. Du har ett inkluderande förhållningssätt och tillsammans med elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer arbetar du för att möta varje elev i sin progression. Du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat på vår arbetsplats.


Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 50% och kan kompletteras med andra arbetsuppgifter upp till heltid. Varbergs Kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2018-12-09

Referensnummer: A832950


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Arbetstid: HeltidDenna tjänst har en sysselsättningsgrad på 75-100 %

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse


Upplysningar

Annefrid Svenningsson, Rektor

Telefon:


Fackliga kontaktpersoner

Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter