Sök

Planarkitekt


Om arbetsplatsen

På stadsbyggnadskontoret jobbar vi med spännande frågor och vi är stolta över vår trivsamma arbetsplats. Vår målbild är att bli västkustens mest attraktiva stadsbyggnadskontor. Förvaltningen har cirka 80 anställda och består av bygglovavdelning, planavdelning, avdelning för geografisk information, kommunal lantmäterimyndighet, kundtjänst samt stab. Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Med utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport kommer 2 500 nya bostäder, handel och service att tillskapas i direkt anslutning till centrum och järnvägen. I flera stora planprogram runt staden gör vi plats för ytterligare 5 000 bostäder med närhet till natur och rekreation. Vi har ett ständigt utvecklingstryck på den befintliga staden och på den högvärdiga och riksintressanta kustzonen. Vi har fantastiska förutsättningar, men också utmaningar. Vi erbjuder dig en möjlighet att komma in i denna utveckling i ett mycket spännande skede med möjlighet att forma morgondagens Varberg. På grund av pensionsavgångar söker vi nu två stadsbyggare som med framåtanda, vilja och mod vill medverka i formandet av morgondagens Varberg i tät dialog med exploatörer, allmänhet, andra förvaltningar och politiken. Vi befinner sig i ett mycket expansivt skede där bygget av ny järnvägstunnel under staden och utvecklingen av en ny stadsdel vid havet bara är delar i helheten!


Arbetsuppgifter

Vi har en stor spännvidd av planuppdrag från stora planprogram till förtätningsprojekt i känsliga stadsmiljöer. Under 2019 kommer vi att ha ett stärkt fokus på stadsbyggnadsfrågor, implementering av 3D-visualisering i planprocessen, tydligare och effektivare arbetsmetoder och ökad samverkan med exploatörer. Vi har spännande uppgifter framför oss och vi behöver dig! Vi tror på ett delegerat ansvar och vikten av att medverka i hela kedjan. Du kommer som ansvarig planarkitekt själv att delta och föredra dina ärenden vid byggnadsnämndens sammanträden och förberedande möten. På samma sätt kommer du självständigt att driva arbetet med dina program-/detaljplaneuppdrag med stöd av en sekundant och projektgrupp. Inom stadsbyggnadskontoret är vi runt 80 medarbetare, varav 16 personer arbetar inom planavdelningen idag. Vi är ett kollegialt, stödjande och prestigelöst gäng med mycket utvecklingsdriv och munter stämning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av detaljplanering och ett brinnande intresse för stadsbyggnad. Du ska ha fullgjord utbildning som planeringsarkitekt, arkitekt eller annan utbildning som ger motsvarande kompetens. Utöver detta har du en utvecklad gestaltningsförmåga och en förmåga att visualisera dina tankar i strukturella och rumsliga termer. Vi värdesätter också skicklighet när det gäller att driva större och mer komplexa planuppdrag från start till mål. Eftersom vi till stor del arbetar i en digital miljö är kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med CAD- och GIS-program också meriterande. Om du har erfarenhet och förmåga av att arbeta med digitala verktyg för 3D-visualisering, däribland SketchUp, så är detta intressant. Yrkesrollen ställer krav på att du är drivande, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samtidigt som du är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har en pedagogisk förmåga och kan beskriva och förmedla idéer och planer både visuellt, muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Rollen som planarkitekt ställer tillika höga krav på dina språkliga färdigheter. Om du känner att du passar in på detta, så kan vi lova dig ett spännande och utmanande jobb i en organisation där du kommer att utvecklas i din roll.


Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-02-24

Referensnummer: A845848


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetstid: Heltid

Tillträde:


Upplysningar

Claus Pedersen, Planchef

Telefon: 0340-88115, 070-844 81 15


Fackliga kontaktpersoner

Linnea Enochsson Tel: 073-303 51 16


Claudia Nilsson Becerra Tel: 0340-886 32


Emma Sigvardsson Tel: 0340-885 69


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter