Sök

Rektor, Mariedalsskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Mariedalsskolan är en F-3 skolan med fritidshem i centrala Varberg med ca 260 elever och 50 personal. Vi delar lokaler och skolgård med Varbergs grundsärskola. I årskurs 4-9 går eleverna i grundskolan på Almers skola. Skolan ligger intill friluftsområdet Nya Påskberget med promenadleder och lummig skog som används under skoltid såväl fritidstid. På skolan finns kunnig och engagerad personal som medvetet arbetar för att stärka elevernas lärande och sociala utveckling. Skolan har ett naturligt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan skolformerna. Detta arbete ger många positiva effekter för alla på Mariedalsskolan, såväl elever som personal. Arbetet på Mariedalsskolan sker strukturerat och medvetet. Värdegrund och ömsesidig respekt är viktigt för oss på skolan.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär en placering på Mariedalsskolan med ansvar för fritidshem och åk F-3. Tillsammans med din biträdande rektor driver och utvecklar du hela skolans verksamhet. Du samverkar också med rektorer för förskola och grundskola i Team Sydväst samt deltar i kommunens rektorsgrupp som ett forum för samsyn och erfarenhetsutbyten. Som rektor för en grundskola med fritidshem och en grundskola i Varbergs kommun - har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. - ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument. - verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till medarbetare, elever och vårdnadshavare. - leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att analys och utvecklingen av undervisningen är bärande delar i verksamhetens utveckling och vilar på vetenskaplig grund. - utvecklar du verksamheten mot en hög kvalitet där differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer, pedagogiska, sociala och fysiska - bidrar till alla elever får ledning och stimulans för ett lärande där välmående och värdegrund är bärande delar. - skapar du förutsättningar och systematik för ett kollaborativt arbetssätt utifrån barn och elevers behov för lärande. - arbetar du tillsammans med elevhälsan för att genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. - organiserar och leder du arbetet för att stödja en undervisning som främjar elevers inre motivation, självkännedom och känsla av sammanhang och säkerställer att demokrati- och värdegrundsuppdraget är en prioriterad del av utbildningen. - organiserar och leder du arbetet för att stärka digitaliseringen som en pedagogisk tillgång.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning, gärna statlig rektorsutbildning och skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk. Vi söker en rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och trygg i sitt ledarskap. Du har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete samtidigt som du har god kunskap om pedagogisk verksamhet. Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling i fokus. Du kan visa självständighet i beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet. Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar en känsla av delaktighet. Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis från rektorsutbildning och relevant lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Intervjuer kommer att genomföras 5 oktober 2022. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-09-25

Referensnummer: A1156206


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2022-11-01

Tillträde: Eller enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Gunilla Ivarsson-Schlüter, Tf grundskolechef

Telefon: 0708496442

Mobiltelefon: 0708496442


Fackliga kontaktpersoner

Skolledarna, Lärarförbundet Tel: 0702-168 80 54


Andreas Gustafsson, Sveriges skolledarförbund Tel: 0721-68 80 54


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter