varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förskollärare, Varbergs grundsärskola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Varbergs grundsärskola har i dagsläget åtta klasser på Mariedalsskolan och tre klasser på Almers skola. Vi har elever från årskurs 1 till årskurs 9. Pedagogerna på grundsärskolan arbetar i arbetslag runt elevgrupp med tre till tolv elever. Bland personalen finns lärare, speciallärare, specialpedagog, teckenspråkspedagog, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet. Förskole- och grundskoleförvaltningen ger kommungemensamma kompetensutvecklande insatser under läsåren. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grundskoleförvaltningen verksamhetsplan, skolornas lokala utvecklingsplaner och identifierade behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna. Vi söker en förskollärare som skall arbeta i en klass där eleverna läser ämnen eller ämnesområden utefter grundsärskolans läroplan. Du kommer att arbeta tillsammans med lärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Tillsammans i arbetslaget möter ni varje elev i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du skall kunna arbeta både enskilt och i grupp och kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Alternativt kommer tjänsten förläggas som en pool-tjänst inom grundsärskolans klasser. När man arbetar i pool så går man in och arbetar i olika klasser på grundsärskolan för att stärka upp vid annan pedagogs frånvaro. Tjänsten kan även innebära arbete på grundsärskolans fritidshem.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare för undervisning i förskolan. För att trivas i rollen som förskollärare hos oss ser vi gärna att du; - Du är flexibel och ser möjligheter med den föränderliga verksamhet vi jobbar i. - Har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och kollegor. - Driver och utvecklar verksamheten i enlighet med aktuell forskning och med vetenskaplig grund. - Är en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktor. Önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola. Kunskap i tecken som stöd och andra alternativa kompletterande kommunikationsmetoder. Du bör ha en god fysik då tunga lyft kan ingå. Du skall kunna delta i undervisningen i simhallen med eleverna. Erfarenhet och utbildning i att arbeta med elever med IF och NPF är meriterande. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

1-2 tjänster. Alla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-04-12

Referensnummer: A1016860


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträdesdatum: 2021-08-09

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

Jessica Eriksson, Rektor

Telefon: 073-381 89 32


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter