Sök

Fritidspedagog, Bläshammar skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Bläshammar skola är en F-6 skola med omkring 300 elever. Skolan ligger norr om centrala Varberg i ett lugnt och lummigt område. På skolans fritidshem finns fyra avdelningar som har namnen Seglet, Båten, Havet och Fyren. Bläshammar skola är organiserad i F- 2 och år 3-6. Bläshammar skolas arbete ska präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. På skola arbetar cirka 45 personer. Det finns ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. Inflytande och delaktighet är en viktig del av skolan verksamhet och det finns elevråd, klassråd, miljögrupp samt en Alla duger-grupp bestående av lärare och elevhälsa som aktivt arbetar för att förhindra och förebygga mobbing. Bläshammar skola har också en aktiv föräldraförening. Bläshammar skolas vision är En skola för alla och en skola som lägger grunden för ett livslångt lärande.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på fritidshemmet på Bläshammar skola. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och tidsmässigt ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Fritidshemmet stödjer elevernas utveckling och tar till vara på elevernas lust att lära genom varierade aktiviteter och stöd. Utgångspunkten i arbetet i fritidshemmet är målen i läroplanen, som bortsett från kunskapskraven, är gemensamma. Lärandet är processinriktat och ska ske i dialog där eleverna ges möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen utifrån egna förutsättningar. Läroplanen framhåller att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan. Som fritidspedagog organiserar du innehållet i uppdraget så att elever tränas i sin lekskicklighet. Som fritidspedagog arbetar du med en inkluderande elevsyn som präglar arbetet på fritidshemmet och i skolan. I tjänsten ingår även att vara resursperson åt en enskild elev under skoltid. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet. Verksamheten utformas utifrån skollag, läroplan, Skolverkets allmänna råd och barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagogexamen. Meriterande med utbildning inom NPF och erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med elever med NPF, både i skola och på fritids. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-12-02

Referensnummer: A1072097


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2022-01-10

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

Elin Johansson, Rektor

Telefon: +46734017069


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter