varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Biträdande rektor, Vidhögeskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Vidhögeskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna. Skolan är uppdelad i arbetslag som är kopplade till varje årskurs men man har även en tillhörighet i det stadie man arbetar. På skolan finns det strukturer och mötesformer för elevhälsoarbete, arbetslagsmöte samt kollegialt och kollaborativt lärande. Fokus i det kollegiala lärandet är kopplat till vår utvecklingsplan. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med att skapa kända strukturer kring arbetet med elevhälsa samt tillgängliga lärmiljöer. Vidhögeskolan är en pilotskola i Varbergs kommun vad det gäller införandet av Chromebook vilket innebär att elever och lärare kommer att ha tillgång till detta digitala verktyg. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra digitala plattformar. Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnen


Arbetsuppgifter

Leda, fördela och samordna arbetet för de uppgifter som delegeras av rektor. Uppdragen för biträdande rektor kan komma att omfatta hela skolans verksamhet Rektor för 4-9 är chef för biträdande rektor I arbetsuppgifter ingår att: Tillsammans med skolans rektorer och övrig personal driva skolans pedagogiska utvecklingsarbete samt elevhälsans arbete. Företräda rektor vid möten med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Arbeta med uppgifter kopplade till systematiskt kvalitetsarbete, redovisningar samt ansökningar, organisatoriskt arbete, särskilt stöd, resursfördelning och annat förekommande administrativt arbete.

Kvalifikationer

Den som anställs som biträdande rektor/biträdande förskolechef skall ha den grundläggande kompetens som krävs för att kvalificera sig för en framtida roll som rektor samt ha bedömd utvecklingspotential för framtida chefsuppdrag. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis från rektorsutbildning och relevant lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-06-14

Referensnummer: A1036766


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 60% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträdesdatum: 2021-08-01

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

AnnaLena Apelqvist, Rektor

Mobiltelefon: 076-632 56 99


Fackliga kontaktpersoner

Skolledarna, Lärarförbundet Tel: 0702-168 80 54


Lärarförbundet Skolledare Tel: 076-601 18 77


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter