varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vill du bli vår nya markförvaltare?


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? På samhällsutvecklingskontoret får du varierande och stimulerande arbetsuppgifter i en expansiv kommun där beslutsvägarna är korta. På mark- och exploateringsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för genomförande av kommunens strategier i frågor kopplade till markinnehav och exploatering. Vad vi erbjuder Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjligheter till ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. På avdelningen finns 12 härliga kollegor som drivs av utvecklingsvilja och handlingskraft. Vi arbetar gemensamt med att utveckla vår verksamhet och våra arbetssätt och värdesätter en prestigelös kultur. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder därför sysselsättningsgrad utifrån medarbetarens behov samt friskvård på arbetstid. I vår samhällsbyggnadsprocess arbetar vi tillsammans över förvaltningsgränserna med ett tydligt genomförandefokus. Genom att förena våra höga ambitioner skapar vi tillsammans rätt förutsättningar för att fortsätta utvecklas och vara i framkant. Vi satsar på ett gott ledarskap och vår kultur präglas av hjälpsamhet, glädje samt en rak och respektfull kommunikation.


Arbetsuppgifter

Ett av Mark- och exploateringsavdelningens ansvarsområden är markförvaltningen som drivs av våra två markförvaltare. Vi arbetar för att öka vårt markinnehav för att säkerställa långsiktig tillgång på bostads- service- och verksamhetsmark. Vår mark nyttjas och brukas utifrån ett helhetsperspektiv tätt kopplat till samhällsbyggnadsprocessen och med hållbarhetsfokus. Markförvaltarna svarar för ekonomisk, juridisk samt teknisk förvaltning av kommunens ej planlagda markinnehav. Vi söker en markförvaltare vars huvudansvar kommer vara den administrativa och juridiska förvaltningen. I detta ingår att förvalta och hantera upplåtelser avseende kommunens markreserv såsom jordbruksarrenden, anläggningsarrenden och övriga nyttjanderätter. Du arbetar även med köp och försäljning av fastigheter samt med uppdatering av de system som våra avtal och upplåtelser hanteras i. I uppdraget ingår även ajourhållning och utveckling av vårt avtalsarkiv. Du arbetar operativt med nya och befintliga upplåtelser samtidigt som du utvecklar din verksamhet strategiskt och lägger grunden för att våra avtal är rättssäkra, korrekta, aktuella och rätt prissatta. Tillsammans planerar och budgeterar markförvaltarna för det årliga arbetet med markreserven.

Kvalifikationer

I verksamheten strävar vi efter hög kundnöjdhet och hög grad av leverans i det vi gör. Det är därför viktigt att du är kundorienterad, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. I övrigt ser vi att du är noggrann och strukturerad. Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad. Du har kunskap eller erfarenhet inom relevant lagstiftning och praxis i exempelvis Jordabalken och Fastighetsbildningslagen. Tidigare erfarenheter av administration eller förvaltning av mark och fastighet ser vi som positivt. Du hanterar det svenska språket väl i tal och skrift då du i arbetet hanterar juridiska texter och har både skriftliga och muntliga kontakter internt och externt. Vi önskar att du har B-körkort då våra projekt är spridda över hela kommunen. Det är meriterande med kunskaper i ArcGis/Geosecma och Incit X-pand.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-06-23

Referensnummer: A1037793


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Kristina Hellerström, Avdelningschef

Telefon: 073-387 85 63


Per Synnes, HR-strateg chefsförsörjning och rekrytering

Telefon: 070-299 15 30


Fackliga kontaktpersoner

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter