Sök

Lärare grundskolans senare år, flexenheten, Hagaskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Hagaskolan är en mångkulturell F-9 skola med tillhörande fritidshem och nära 400 elever. Skolan ligger mitt i centrala Varberg med närhet till det mesta. Genom vår vision blir Hagaskolan en skola för alla där varje elev blir bemött efter sina individuella behov och förutsättningar. Eleverna känner sig trygga och är delaktiga i sitt lärande vilket gör att de i högre grad kan påverka sin skolgång. Med våra utvecklingsområden att systematiskt analysera och utveckla undervisningen samt att öka elevernas motivation för lärande och självkännedom, bidrar till varje elevs bästa förutsättningar att lära mer. Skolan har ett stort antal behöriga lärare, många med lång erfarenhet och stor kompetens. I det dagliga fokuserar lärarna på ett relationellt ledarskap, tydlighet och struktur i undervisningen och kommunicerar via den digitala plattformen Unikum. Tillsammans med personal och elever fortsätter vi utveckla vår skola till en skola som varje elev längtar till och blir det självklara valet för alla elever i vårt upptagningsområde och som även attraherar elever utanför detta!


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar till ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna. Du kommer att undervisa i årskurserna 4-9 och tillhöra flexteamets arbetslag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurserna 4-9. Du gillar att undervisa, är flexibel och sätter eleven i första rummet. Vi ser gärna att du som söker till oss, förutom ovan, är utvecklingsintresserad, redo att tänka lite extra på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet samt har kunskap och erfarenhet av NPF problematik. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Intervjuer sker löpande. Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-08-01

Referensnummer: A1137599


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2022-08-11

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Susanne Bertelsen, Rektor

Telefon: 0766-32 56 97


Lars-Gunnar Forslund, Bitr rektor Hagaskolan, Chef Enhet Flerspråkighet

Telefon: 0733-83 86 83


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter