Sök

Skolsköterska, Bockstenskolan, Derome skola och Vidhögeskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Välkommen att söka en tjänst hos oss på Bockstensskolan! Vi är en F-5:skola inom Varbergs centrala delar som lägger stor vikt vid hälsa, glädje och välmående eftersom vi är övertygade om att det ger framgång i alla former av lärande. Varje dag deltar barnen i en pulshöjande aktivitet tillsammans för att deras förmåga att fokusera och vara uthålliga i arbetet ska öka men också för att dela glädje med varandra. I klassrummet bryts undervisningen regelbundet för så kallade brainbreaks då barnen fokuserar på att arbeta med kroppen för att kunna bevara fokus och kreativitet för uppgiften de arbetar med. Vårt arbete med att skapa mer rörelse för barnen märks också inom personalgruppen då vi har gemensam träning för de medarbetare som önskar två gånger per vecka. Varje arbetslag är organiserade årskursvis och lärandet i klassrummet sker genom co-teaching där flera lärare ansvarar för undervisningen tillsammans. Miljön i klassrummet arbetar vi hela tiden för att utveckla utifrån barnens behov och en stor del av vår kollegiala fortbildning de senaste åren har syftat till att öka våra kunskaper kring tillgängliga lärmiljöer. Förutom att arbeta kollegialt med att utveckla våra lärmiljöer, har vi också fortbildat oss genom projektet Välmående ger resultat som bland annat fokuserar på att utveckla elevers och personals förmågor att arbeta utifrån sina styrkor, utveckla ett växande tankesätt och sätta ord på vår gemensamma värdegrund. Välkommen att söka arbete på Vidhögeskolan! Vidhögeskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna. Skolan är uppdelad i arbetslag som är kopplade till varje årskurs men man har även en tillhörighet i det stadie man arbetar. På skolan finns det strukturer och mötesformer för elevhälsoarbete, arbetslagsmöte samt kollegialt och kollaborativt lärande. Fokus i det kollegiala lärandet är kopplat till vår utvecklingsplan. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med att skapa kända strukturer kring arbetet med elevhälsa samt tillgängliga lärmiljöer. Vidhögeskolan är en pilotskola i Varbergs kommun vad det gäller införandet av Chromebook vilket innebär att elever och lärare kommer att ha tillgång till detta digitala verktyg. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra digitala plattformar. Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnen.


Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga uppgifter utgår från skolsköterskans basprogram och årshjul samt att stödja pedagogerna i deras arbete, främjande och förebyggande elevhälsa, stödja i det åtgärdande arbetet i kontakt med pedagoger, elevhälsoteam, elever och föräldrar. Du ingår i skolans elevhälsateam och arbetar nära skolans rektorer, speciallärare, kurator och skolpsykolog. En inkluderande elevsyn ska prägla ditt arbete och förhållningssätt. Du stödjer skolans personal, tar till vara på deras engagemang och har mod att utmana för utveckling. Tjänsten innebär arbete på Bockstensskolan (60%), Deromeskolan (20%), Vidhögeskolan (20%). På Vidhögeskolan finns ytterligare en skolsköterska och uppdraget på Vidhögeskolan innebär framförallt att hälsosamtal inom en årskurs samt stöd vid vaccinationer.

Kvalifikationer

Legitimerad skolsköterska med vidareutbildning till skolsköterska alternativt specialistutbildning inom barn- och ungdom eller distriktssköterska. Erfarenhet av arbete i skola för-, grund-, sär- och gymnasieskola är meriterande. Arbetet ställer krav på en hög social kompetens, god förmåga att samarbeta och god förmåga till självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-09-21

Referensnummer: A1052680


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträdesdatum: 2021-10-01

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: http://www.varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

Jenny Wahlfridsson, Rektor

Telefon: 070-86 83 451


Björn Söderqvist Ceder, Rektor

Telefon: 072-23 37 703


Fackliga kontaktpersoner

Jeanette Persson, Vårdförbundet Tel: 0723510675


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter