Sök

Handläggare till överförmyndarnämnden


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Genom sin tillsyn ska nämnden motverka rättsförluster för enskilda som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Nämnden ska även motverka att det sker oegentligheter i hanteringen av barns egendom. Utöver tillsyn ansvarar nämnden för att gode män och förvaltare får utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag. Nämnden arbetar framför allt utifrån föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lag om god man för ensamkommande barn, förvaltningslag och kommunallag. Överförmyndarnämnden är en av kommunens obligatoriska verksamheter. Varbergs och Falkenbergs kommuner samarbetar inom många områden och överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg är verksam som en gemensam nämnd. Förvaltningen omfattar en chef och sex handläggare och är placerad centralt i stadshus A i Varberg. Nämnden har även ett mottagningskontor i Falkenberg. Då en av våra medarbetare går vidare till annat uppdrag söker vi nu en handläggare till överförmyndarnämnden.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Det innebär att du kontrollerar hur ställföreträdarna fullgör sina uppdrag. Uppdragen kan vara av både ekonomisk och rättslig karaktär. Du gör självständiga bedömningar om enskildas behov av god man och förvaltare och du skriver ansökningar och yttranden till tingsrätten. Du fattar också självständiga beslut om samtycke till ställföreträdarnas förvaltningsåtgärder under pågående godman- och förvaltarskapsuppdrag samt granskar deras ekonomiska redovisningar av sina uppdrag. Arbetet utförs på delegation av överförmyndarnämnden. Vidare kommer du dagligen att ge vägledning och råd inom ramen för förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet. I viss mån utbildar du även gode män och förvaltare samt informerar om och svarar på frågor om överförmyndarnämndens verksamhetsområde. Arbetet innebär många kontakter med gode män och förvaltare, banker, tingsrätt och andra myndigheter.

Kvalifikationer

Du har en juridisk, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk utbildningsbakgrund från högskola eller universitet. För att trivas i rollen behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och att på egen hand göra sammanvägda bedömningar av komplex information på individnivå. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Du arbetar utifrån enskildas hjälpbehov och det är nödvändigt att du kan kommunicera med människor på ett lättförståeligt sätt. Uppdragen som god man eller förvaltare är till stor del ideella och då du kommer att ha mycket kontakt med gode män och förvaltare behöver du även ha ett serviceinriktat arbetssätt och ett professionellt bemötande. Du kommer ofta att ställas inför ändrade förutsättningar varför du behöver vara lyhörd och flexibel i din arbetsroll. Då vi är en liten förvaltning krävs också att du är ansvarskännande, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet av myndighetsutövning, liksom erfarenhet av liknande uppdrag, är meriterande


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-10-24

Referensnummer: A1058597


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Linda Jonsson, Överförmyndarchef

Telefon: 0340-697643


Fackliga företrädare nås via Varberg direkt , Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00


Fackliga kontaktpersoner

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter