Sök

Fritidspedagog, Trönninge skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Trönninge skola är byggd tillsammans med ett nytt Idrottscentrum i Trönninge, strax nordöst om Varberg och stod klar till läsåret 2017/2018. Skola är en F-9 skola med fritidshem och med kommer med tiden inrymma 800 elever.


Arbetsuppgifter

På Trönninge skola ska forskning och beprövad erfarenhet genomsyra vardagen. Vi ska kontinuerligt identifiera, samla in, och analysera data och medvetet planera vårt arbete med syfte att förbättra de delar av verksamheten där vi upptäcker brister. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan på två sätt. Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, men även innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande. Utgångspunkten i arbetet i fritidshemmet är målen i läroplanen, som bortsett från kunskapskraven, är gemensamma. Lärandet är processinriktat och ska ske i dialog där eleverna ges möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen utifrån egna förutsättningar. Som fritidspedagog/förskollärare arbetar du med en inkluderande elevsyn som präglar arbetet på fritidshemmet och i skolan. Verksamheten utformas även utifrån Skollagen, skolverkets allmänna råd, barn- och utbildningsförvaltningens och kommunfullmäktiges mål, Vision 2025 samt elevernas intressen och behov. Vi vill att du utvecklar arbetet så barn tränas i sin lekskicklighet där förmågor som turtagning ömsesidighet, samförstånd, att kunna läsa av andra barn, ta hänsyn och att lyssna ska tränas. I läroplanen påpekas att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan.

Kvalifikationer

Fritidspedagogexamen alternativt legitimation för undervisning i fritidshemmet eller förskollärarlegitimation. Att som fritidspedagog/förskollärare arbeta tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens rektorer, fritidspedagoger/förskollärare, elever och vårdnadshavare innebär bland annat att du äger förmågor att strukturera ditt arbete, vara lyhörd för barnens och kollegornas behov av utveckling och stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner. Tillsammans med kollegor vågar du pröva och ompröva metoder, och du arbetar utifrån en vetenskaplig grund med förståelse för beprövad erfarenhet. För att erhålla en kvalitativ verksamhet krävs det att du som fritidspedagog/förskollärare kontinuerligt håller dig uppdaterad och fortbildar dig i gällande styrdokument. Viktigt att klara av arbete med neuropsykiatriska svårigheter. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-09-16

Referensnummer: A1053330


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 50-75% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Varaktighet: 3-6 månader

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

Elisabeth Thelne, Rektor

Telefon: 0768-08 80 67


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter