Sök

Fritidspedagog, Göthriks skola


Om arbetsplatsen

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är vi cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Göthriks Skola är en lugn och trevlig landsortsskola drygt en mil öster om Varberg. Vi har en god stämning i kollegiet och trevliga elever, något många utomstående vittnar om när de tillfälligt vistas i verksamheten. I dagsläget är vi 245 elever i årskurserna F-6, skolan har även en fritidshemsavdelning med ca 100 inskrivna barn. Skolan arbetar även med flexteamsverksamhet för våra elever inom AST och NPF med behov av extra stöd eller anpassningar. Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet på Pedagog Varberg.


Arbetsuppgifter

Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och tidsmässigt ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge eleverna erfarenheter och kunskaper som kompletterar skolans uppdrag. Fritidshemmet stödjer elevernas utveckling och tar till vara på elevernas lust att lära genom varierade aktiviteter och stöd, och verksamheten utformas utifrån skollag, läroplan, Skolverkets allmänna råd och förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetsplan. Fritidshemmet utgör en social arena där alla elever ska uppleva tillhörighet och trygghet. Tillsammans med kollegor utformar du en lärmiljö som präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplanen framhåller att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan. Som fritidspedagog organiserar du innehållet i uppdraget så att elever tränas i sin lekskicklighet. Som anställd i barn- och utbildningsförvaltningen får du kompetenshöjande insatser under läsåret. Innehåll och form för kompetensutvecklingsinsatser tar utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsplan och identifierade behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. På Göthriks skola kommer du att ingå i ett arbetslag med tre andra pedagoger runt fritidshemmet. Därutöver arbetar även lärare i förskoleklass visstid på fritidshemmet, huvudsakligen på morgonen innan skolstart. Vi ser gärna att du har en behörighet inom idrott och kan tänka dig att ansvara för undervisning i årskurserna F-3. Andra behörigheter är också meriterande. Under skoltid arbetar du tillsammans med lärare i klass, planering av detta sker i dialog med ansvarig klasslärare. Alla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation för undervisning i fritidshemmet. Som fritidspedagog har du förståelse för att eleven utvecklar och lär under hela dagen, och utmanar lärandet hos varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Du tar ansvar för att fritidshemmet förebygger fysisk ohälsa hos eleverna genom skapande, rörelse, lek, rekreation och vila, och tillsammans med elever, vårdnadshavare, kollegor och rektorer arbetar du för att möta varje elev i sin utveckling. I ditt pedagogiska ledarskap har du förmåga att strukturera ditt arbete, är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i fritidshemmets och skolans utvecklings- och förbättringsarbete. Du prövar och omprövar metoder, reflekterar över ditt uppdrag utifrån vetenskaplig grund och förståelse för beprövad erfarenhet, samt har ett inkluderande arbetssätt för att möta elever inom NPF då förskole- och grundskoleförvaltningen bedriver flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd. Ditt förhållningssätt är att möta, stödja och utmana eleverna i deras utveckling, och du arbetar med en inkluderande elevsyn. Du arbetar med elevinflytande som en grund i planering av verksamheten. Du har god förmåga att samarbeta och planera verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Övrigt

Tillgång till bil är nödvändigt då skolan ligger ca en mil utanför centrum med begränsad tillgång till kollektivtrafik. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-11-13

Referensnummer: A912389


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk

Arbetstid: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse


Upplysningar

Uffe Liborius, Rektor

Telefon: 076-601 18 77


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 072-15 17 378


Lärarnas riksförbund Tel: 072-15 17 392


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter