Sök

Skolbibliotekarie, Förskole- och grundskoleförvaltningen


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss?


Arbetsuppgifter

Vi söker en utvecklingsorienterad skolbibliotekarie till förskole- och grundskoleförvaltningen som delar vår ambition att vara en skolkommun i framkant och som engagerat kan bidra i det gemensamma arbetet för att skapa bästa möjliga möte för lärande. I denna tjänst arbetar du för att utveckla skolbiblioteksverksamheten vid samtliga grundskolor i syfte att erbjuda en likvärdig tillgänglighet till skolbiblioteket för alla elever. I uppdraget ingår att initiera utvecklingsprocesser, såväl på övergripande nivå som på enhetsnivå, och vara drivande i planering av insatser som främjar elevers språk, läs och skrivförmåga. Du stödjer och vägleder rektorer, skolbibliotekens kontaktpersoner och lärare med anknytning till enheternas verksamhet. Skolbiblioteket är en resurs i undervisningen för elever och lärare. Som skolbibliotekarie arbetar du för att elevers motivation att läsa ökar så att elevernas resultat förbättras i alla ämnen. Du arbetar aktivt med läsfrämjande insatser i alla årskurser. Du är en inspiratör och en viktig resurs i skolans undervisning när det gäller digital kompetens, medie- och informationskunnighet (MIK) samt bidrar till att stärka lärares och elevers källkritiska förmåga. Du ingår i ett team med andra skolbibliotekarier som samordnas av kommunens språkutvecklare, med nära koppling till förskole- och grundskoleförvaltningens övriga resurser som stödjer elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Det finns stora möjligheter att påverka och utveckla teamets insatser. Teamets arbetsuppgifter varierar utifrån de behov och prioriteringar som framkommer i skolornas biblioteksråd, utvecklingsplaner och det systematiska kvalitetsarbetet på kommun- och enhetsnivå. Det är viktigt att du ser ditt uppdrag som en del av helheten för alla skolbibliotek och aktivt deltar i insatser som angår och är verkningsfulla för samtliga skolors bibliotek. Teamets insatser kan genomföras av en eller flera skolbibliotekarier, och teamet ansvarar även för inköp av litteratur, att upprätthålla en god mediesamling samt att registrera användare i Legimus. Administreringen vid lån och återlämning av litteratur ansvarar skolan för och skolbibliotekarier bistår med vägledning. Din närmaste chef är en av våra rektorer, där samarbetet med samordnaren och teamet blir bärande för ditt uppdrag och dess innehåll.

Kvalifikationer

Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du är väl uppdaterad i läsfrämjande metoder samt medie- och informationskunnighet (MIK) och har god digital kompetens inom området. Självklart har du har kunskaper om, och intresse för, litteratur för barn och ungdomar. För att trivas i uppdraget som utvecklingsorienterad skolbibliotekarie behöver du vara självgående, ha god förmåga att samarbeta och att driva utvecklingsarbete framåt. Du är bekväm med att tala inför grupper med elever och lärare, är kreativ och tar initiativ till att hitta nya arbetssätt för att öka elevers motivation för läsning och ge bibliotekariestöd såväl i fysiska som digitala former. Du bör ha kompetens att matcha medier och innehåll utifrån elevers olika behov och sammanhang. Du ser teamets gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar som möjligheter, och har högt ställda mål i det arbetet och är lösningsfokuserad. Du är drivande och identifierar tillsammans med teamet utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändring och förbättring. Din kommunikativa förmåga är god, likaså din samarbetsförmåga samt att arbeta utåtriktat med fokus på hög servicegrad. Rekrytering kommer genomföras löpande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningen mål och pågående arbete på Pedagog Varberg.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-09-29

Referensnummer: A1152530


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100 %

Tillträdesdatum: 2022-09-30

Tillträde: Tillträde snarast

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 3


Upplysningar

Margaretha Bengtsson, Språk- läs- och skrivutvecklare Specialpedagog

Telefon: 0702688009


Ylva Erixon, Rektor Väröbackaskolan

Telefon: 0732-43 74 08


Fackliga kontaktpersoner

Vision Tel: 072-3580390


Ulrika Tennberg (DIK)


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter