Sök

Rektor, Trönninge skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? På Trönninge skola ska forskning och beprövad erfarenhet genomsyra arbetet på skolan. Vi ska kontinuerligt identifiera, samla in, och analysera data. Vi ska medvetet planera vårt arbete med syfte att förbättra de delar av verksamheten där vi upptäcker brister. På detta sätt utvecklar vi effektiva undervisningsmetoder som gynnar elevens lärande. Trönninge skola är nu inne på sitt sjätte år. Det är en F-9 skola med en kapacitet för 800 elever, vilket under närmsta året ska utökas till 1000 elever. Skolan är byggd ihop med idrottscentret "Tresteget" som innehåller gymnastikhall och friidrottshall. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till både grönområden och stad.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär en placering på Trönninge skola. Tillsammans med en rektorskollega och två biträdande rektorer driver och utvecklar du hela skolans verksamhet. Du samverkar också med rektorer för förskola och grundskola i Team Nordväst samt deltar i kommunens rektorsgrupp som är ett forum för samsyn och erfarenhetsutbyten. Som rektor för en grundskola i Varbergs kommun - har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. - ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument. - verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till medarbetare, elever och vårdnadshavare. - leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att analys och utvecklingen av undervisningen är bärande delar i verksamhetens utveckling och vilar på vetenskaplig grund. - utvecklar du verksamheten mot en hög kvalitet där differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer, pedagogiska, sociala och fysiska - bidrar till alla elever får ledning och stimulans för ett lärande där välmående och värdegrund är bärande delar. - skapar du förutsättningar och systematik för ett kollaborativt arbetssätt utifrån barn och elevers behov för lärande. - arbetar du tillsammans med elevhälsan för att genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. - organiserar och leder du arbetet för att stödja en undervisning som främjar elevers inre motivation, självkännedom och känsla av sammanhang och säkerställer att demokrati- och värdegrundsuppdraget är en prioriterad del av utbildningen. - organiserar och leder du arbetet för att stärka digitaliseringen som en pedagogisk tillgång.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning, gärna statlig rektorsutbildning och skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk. Vi söker en rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och trygg i sitt ledarskap. Du har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete samtidigt som du har god kunskap om pedagogisk verksamhet. Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling i fokus. Du kan visa självständighet i beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet. Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar en känsla av delaktighet. Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis från rektorsutbildning och relevant lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Vi planerar att genomföra intervjuer den 3 april 2023. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2023-03-26

Referensnummer: A1203364


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2023-05-01

Tillträde: Eller enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Katinka Wertsén, Verksamhetschef grundskola

Telefon: 076-8530390


Gunilla Ivarsson-Schlüter, Tf grundskolechef

Telefon: 0708496442


Fackliga kontaktpersoner

Andreas Gustafsson, Sveriges Skolledare Tel: 0721-68 80 54


Sveriges Skolledare Tel: 0702-168 80 54


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter