Sök

Administrativ handläggare skola/förskola, Lindbergs skola, Björkedalskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Lindbergs skola är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. Du hittar oss åtta kilometer nordost om Varbergs centrum. Antal elever är 400 ht2022. Lindbergs skola och fritidshem är en organisation för lärande. Elevernas kunskaper är framtidens kunskaper. Vår strävan är att skapa ett hållbart lärande som präglas av emotionellt stöd i hela verksamheten. Skolans har ett erfaret elevhälsateam där alla professioner finns representerade och där utgångspunkten är alla elever är våra elever. Pedagogerna i skola och fritids arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för elevernas lärande genom ämnesdidaktiska kollegium och har fokusområdet Motivation för lärande i förgrunden vid planering av undervisningen/verksamheten. Skolan har HBTQ-diplomerade pedagoger och elevhälsapersonal. Lindbergs skola är en landsortsnära skola och vi använder de näraliggande områdena till friluftsliv och utomhuspedagogik. Skolan har en vacker och inbjudande skolgård som lockar till lek och rörelse.


Arbetsuppgifter

Vi söker nu en engagerad och kvalificerad administrativ handläggare, med placering på Lindbergs skola. Vi vill att du delar vår ambition om att ligga i framkant och som verkar för att vara en naturlig del i det gemensamma arbetet för att skapa bästa möjliga möte för lärande. Du kommer att utgöra en viktig servicefunktion och arbeta med det administrativa stödet på skolan i nära samarbete med rektor och övrig personal. Som administrativ handläggare kommer du tillsammans med övriga administratörskollegor inom förskole- och grundskoleförvaltningen att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete kring våra administrativa rutiner och processer, i syfte att skapa ett effektivt och kvalitetssäkert verksamhetsstöd. Som administrativ handläggare arbetar du främst med skoladministration, dvs. elev-, betyg-, personal- och ekonomiadministration. I arbetet ingår även vikarie-, post- och dokumenthantering samt övrigt förekommande expeditionsarbete. I uppdraget kan även administration av lärarnas IT-stöd och schemaläggning ingå. Du är verksamhetens ansikte utåt och fungerar som supportfunktion i samtliga administrativa system, gentemot såväl personal som vårdnadshavare. Du förväntas bl.a. kunna ta fram underlag för rektors analys och beslut, göra presentationer, ta fram statistik och enkätresultat. Det handlar också om återkommande översyn och uppdatering av rutiner och riktlinjer. Arbetsuppgifterna är av skiftande komplexitet/svårighetsgrad, vilket betyder att du kan förvänta dig att arbeta både med betydande utmaningar och med enkla rutinärenden såsom korrespondens, bokningar och samtal. Tjänsten som administrativ handläggare ligger på 80% men kan, beroende på sökandes kompetenser, kombineras med andra uppdrag på skolan. Tjänsten är fördelad 70% mot Lindbergs skola och 10% mot Varbergs resursskola, Björkedal.

Kvalifikationer

Eftergymnasial examen inom personal och löneadministration. Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system inom löne-, personal-, faktura- och elevhantering samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal. Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete. Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav. I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid, ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad. Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål på ditt eget arbete. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-09-29

Referensnummer: A1158167


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upptill heltid.

Tillträdesdatum: 2022-12-08

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Carola Bengtsson, Rektor

Telefon: 0705-88 82 96


Fackliga kontaktpersoner

Vision Tel: 072-358 03 90


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter