Sök

Fritidspedagog, Trönninge skola


Om arbetsplatsen

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Trönninge skola är byggd tillsammans med ett nytt Idrottscentrum i Trönninge, strax nordöst om Varberg och stod klar till läsåret 2017/2018. Skola är en F-9 skola med fritidshem och med kommer med tiden inrymma 800 elever. På Trönninge skola ska forskning och beprövad erfarenhet genomsyra vardagen. Vi ska kontinuerligt identifiera, samla in, och analysera data och medvetet planera vårt arbete med syfte att förbättra de delar av verksamheten där vi upptäcker brister. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan på två sätt. Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, men även innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande.


Arbetsuppgifter

Utgångspunkten i arbetet i fritidshemmet är målen i läroplanen, som bortsett från kunskapskraven, är gemensamma. Lärandet är processinriktat och ska ske i dialog där eleverna ges möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen utifrån egna förutsättningar. Som fritidspedagog/förskollärare arbetar du med en inkluderande elevsyn som präglar arbetet på fritidshemmet och i skolan. Verksamheten utformas även utifrån Skollagen, skolverkets allmänna råd, barn- och utbildningsförvaltningens och kommunfullmäktiges mål, Vision 2025 samt elevernas intressen och behov. Vi vill att du utvecklar arbetet så barn tränas i sin lekskicklighet där förmågor som turtagning ömsesidighet, samförstånd, att kunna läsa av andra barn, ta hänsyn och att lyssna ska tränas. I läroplanen påpekas att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan. Arbetet innebär arbete som resurs i åk 5 under delar utav dag samt arbete varje eftermiddag på fritids. Viktigt att klara av svåra elever inom NPF.

Kvalifikationer

Fritidspedagogexamen alternativt legitimation för undervisning i fritidshemmet eller förskollärarlegitimation. Att som fritidspedagog/förskollärare arbeta tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens rektorer, fritidspedagoger/förskollärare, elever och vårdnadshavare innebär bland annat att du äger förmågor att strukturera ditt arbete, vara lyhörd för barnens och kollegornas behov av utveckling och stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner. Tillsammans med kollegor vågar du pröva och ompröva metoder, och du arbetar utifrån en vetenskaplig grund med förståelse för beprövad erfarenhet. För att erhålla en kvalitativ verksamhet krävs det att du som fritidspedagog/förskollärare kontinuerligt håller dig uppdaterad och fortbildar dig i gällande styrdokument. Viktigt att klara av arbete med neuropsykiatriska svårigheter. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-06-17

Referensnummer: A885034


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid100%

Tillträde:


Upplysningar

Elisabeth Thelne, Rektor

Telefon: 0768-08 80 67


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721- 51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter