Sök

Lärare grundskolans senare år, Almers skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Almers skola har ca 350 elever i årskurs 4-9. Skolan ligger centralt i Varberg precis vid Varbergs sjukhus. Integrerat med skolan finns fritids för årskurs 3-5. Den interna skolorganisationen består av en ledningsgrupp (rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare för 4-6 respektive 7-9, specialpedagog, skolpsykolog) som leder skolans arbete. Utvecklingsarbetet på skolan genomförs av utvecklingsgruppen bestående av biträdande rektor, fyra förstelärare och specialpedagog. Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, SYV, biträdande rektor samt rektor. Skolan arbetar med en utvecklingsplan för år 2020-2023. Här arbetar vi tillsammans med att uppfylla de mål som nämnden prioriterat, i samklang med de förbättringsområden vi identifierat på enheten. Fokus på enheten ligger på arbetsglädje, motivation och tillit. Helhet och transparens är bärande principer för oss på Almers, både i arbetet med våra elever och i vårt kollaborativa arbete i personalgruppen.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna. Förskole- och grundskoleförvaltningen ger kommungemensamma kompetensutvecklande insatser under läsåren. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grundskoleförvaltningen verksamhetsplan, skolornas lokala utvecklingsplaner och identifierade behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i franska och engelska i årskurs 6-9. Även undervisning i svenska. Mentorskap ingår i något av lärarlagen 6-9.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare för undervisning i årskurs 6-9 i ämnena franska, engelska och svenska. Du ska kunna möta olika behov i klassrummet och att differentiera undervisningen för eleverna i undervisningsgrupperna är en självklarhet för dig. Att samverka tillsammans med övriga lärare kring planering, genomförande och bedömning av undervisning är även det en självklarhet och en förutsättning för att kunna arbeta på Almers skola. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Intervjuer kommer att ske under vecka 30. Alla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris. Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-07-24

Referensnummer: A1119615


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträdesdatum: 2022-08-15

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Sebastian Rundberg, Rektor

Telefon: 0734-16 57 92


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter