varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Verksamhetschef till området särskilda boenden för äldre


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Varbergs omsorg är socialförvaltningens egen utförarverksamhet. Förvaltningen är uppdelad enligt ett beställar- och utförarkoncept och flera verksamhetsområden är konkurrensutsatta. Varbergs omsorg har cirka 1300 medarbetare. Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 62 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 5 000 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.


Arbetsuppgifter

Vi söker en inspirerande verksamhetschef till verksamhetsområdet särskilda boenden i Varbergs Omsorg på Socialförvaltningen i Varbergs kommun. Du kommer till en verksamhet som vill ligga i framkant och skapa omsorg med mycket hjärta. Varbergs Omsorg är kommunens egen omsorgsorganisation, som driver och utvecklar vård och omsorg inom äldreområdet, LSS, barn- och familjeområdet, socialpsykiatri m.m. Som verksamhetschef för särskilda boenden leder du ett antal enhetschefer och ingår i ett ledningsteam tillsammans övriga verksamhetschefer under ledning av avdelningschefen, som också är din chef. Du har ett stort mandat att tillsammans med enhetscheferna driva utvecklingen av äldreomsorgen inom särskilt boende i Varbergs kommun. Du styr och leder med kunden i fokus utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och en ekonomi i balans. Du säkerställer att de ekonomiska resurserna nyttjas ändamålsenligt och arbetar aktivt och systematisk med ständiga förbättringar. Som chef hos oss har du tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Det innebär att du är arbetsgivarens företrädare genom att utveckla och tillämpa arbetsgivarpolitiken och verkställer fattade beslut. Som ledare agerar du genom ditt personliga ledarskap och skapar en arbetsmiljö där alla tar ansvar och vill göra sitt bästa. Som verksamhetsansvarig följer du upp verksamhetsområdets resultat utifrån politiskt beslutade mål och förvaltningens verksamhetsplanering.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av ledarskap och chefskap. Du har en mycket god förståelse för vad som påverkar resultatet, både utifrån kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi i balans. Erfarenhet av att leda chefer är meriterande. Du leder med din analytiska och strategiska förmåga som verktyg, och kan sammanfatta och kommunicera resultaten på god och lättförståelig svenska, både skriftligt och verbalt. Du har förmåga att se din roll och funktion i ett större sammanhang, och förstår att arbeta för det gemensammas bästa genom att växla mellan verksamhets- och förvaltningsperspektiv. Du har en god förståelse för den röda tråden i styrningen, från politiska beslut till aktiviteter i vardagen. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med socialförvaltningens uppdrag, aktuell lagstiftning och regelverk. I chefsansvaret ingår budgetansvar för verksamhetsområdet samt ansvar för verksamhetsområdets måluppfyllelse.


Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-07-05

Referensnummer: Varbergs Omsorg 24/20


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: HeltidEller den tjänstgöringsgrad du önskar.

Tillträde: Tillträde snarast.


Upplysningar

Josefin Alström, Avdelningschef

Telefon: 076-607 68 24


Fackliga kontaktpersoner

Vision Tel: 072-358 03 90


Suzanne Persson Tel: 070-269 71 82


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter