Sök

Speciallärare, Påskbergsskolan


Om arbetsplatsen

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 63 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 500 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Påskbergsskolan är en skola som är belägen i centrala Varberg. Det är en F-9 skola med cirka 515 elever. Skolan har ljusa, rymliga lokaler. Den storslagna och stimulerande utemiljön ger fina möjligheter till lärande utanför skolan. På skolan arbetar engagerade pedagoger som lägger tid och kraft på att skapa en lugn och trygg skola, vilket medför ett gott arbetsklimat för eleverna. Pedagogerna arbetar för att alla elever ska nå målen och samtidigt i tid upptäcka elever med eventuellt behov av särskilt stöd. Varje vecka möts pedagogerna för kollegialt samarbete som bygger på variationsteorin, ämnesdidaktiskt kollegium. Vi sätter fokus på inkluderande arbetssätt och arbetar genomgående med språkutveckling på alla nivåer. Vi arbetar med EHM enligt Bergsjömodellen och sätter även där fokus på att vi alla bidrar för att ge eleven bästa möjliga möte för lärande.


Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som speciallärare på Påskbergsskolan ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar aktivt i arbetet där. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ämneslärare, specialpedagog och övrig personal på skolan för att kunna möta eleverna på bästa sätt och utveckla deras lärande så långt som möjligt. - Du är med och utvecklar undervisningen genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning. - Du kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande. - Då håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. - Du använder elevinflytande på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. All undervisning ska syfta till varje enskild elevs progressiva lärande. - Du föreslår anpassningar av läromedel, gör klassrumsobservationer och handleder pedagogisk personal kring hur lärmiljön kan anpassas på såväl grupp- som individnivå. - Utifrån varje elevs förutsättningar och ett inkluderande förhållningssätt, ge skolpersonal handledning och i samarbete med lärare undervisa elever i behov av stöd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med specialisering matematikutveckling, eller specialpedagog med bred matematikkompetens. Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Varbergs Kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-01-27

Referensnummer: A841994


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Arbetstid: HeltidDenna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100 %

Tillträde:


Upplysningar

Annefrid Svenningsson, Rektor

Telefon:


Fackliga kontaktpersoner

Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter