Sök

Förstelärare grundskolans senare år, Bosgårdsskolan


Om arbetsplatsen

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 63 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 500 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera den att uppnå sina drömmar. Bosgårdsskolan behöver förstärka teamet med en lärare i Ma gärna med någon ämneskombination, t.ex. NO ämnena. Bosgårdsskolan är en F-9 skola som från ht-18 leds av två rektorer. Elevernas hälsa och välmående står i fokus för vår verksamhet då vi ser att det är en stark drivkraft för ökad måluppfyllelse. Vill du bli en del av vår framgång önskar vi att du söker dig till oss. I Varbergs kommun arbetar många skolor med ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Genom ÄDK arbetar man kollaborativt tillsammans i ämnesgrupper, du kommer vara en del i ÄDK-arbetet på Bosgårdsskolan


Arbetsuppgifter

Lärare i matematik och NO. Ansvara för en del av elevernas utbildning åk 4-6 i ämnet matematik. Delta i det vardagliga arbetet och elevhälsan runt våra elever på skolan. Delta i kontinuerlig fortbildning, ämnes didaktiskt kollegium. I arbetsuppgifterna ingår också ett försteläraruppdrag. I Varberg är uppdraget tidsbestämt i tre-årsperioder. Du kommer vara drivande i ämnet matematik utveckling på skolan tillsammans de två förstelärare som idag finns i F-3 och 7-9, jobba med fortbildning tillsammans med dina kollegor och tillsammans med rektor och skolans övriga förstelärare ingå i teamet som driver och utvecklar Bosgårdsskolan. Förstelärarens uppgift är att utveckla de ämnesdidaktiska delarna och ledarskapet i undervisningssituationen av den egna såväl som kollegornas undervisning. Förstelärare fungerar som ett direkt och nära stöd till de lärare som varje dag möter eleverna och handleder lärare för att få bästa möjliga resultat av varje elev. Förstelärare ska sprida goda arbetssätt och verka för att utveckla nya arbetsformer och effektiva undervisningsmetoder. Arbetet utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Förstelärare förväntas ligga i framkant och tillgodogöra sig den senaste forskningen inom skolans område. Exempel på arbetsuppgifter är att ta fram stödverktyg och rekommendera läromedel som utvecklar arbetsformer i undervisningen samt utveckla arbetssätt där de digitala verktygen förstärker lärandet. Det kan även handla om att observera och ge feedback på kollegornas undervisningsmetoder.

Kvalifikationer

• Utbildad lärare med erfarenhet och lärarlegitimation för Matematik Har gedigna kunskaper i Matematik. • Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpar en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat. • Använder alternativa och digitala lärverktyg i din undervisning. • Är en tydlig ledare i mötet med elever där fokus ligger på att skapa en god arbets-och lärmiljö. • Analyserar din egen roll och betydelse för resultat och tar utifrån detta initiativ till förändringar/förbättringar. • Utvecklar sin egen professionalism genom att hålla sig väl informerad om skeendet i omvärlden och vad detta kan innebära för dig som pedagog och möter förändrade krav genom att kritisk granska sin egen praktik. • Lätt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare, ledning och kollegor. Är en god samarbetspartner som har förmåga att se och tydliggöra allas kompetenser. • Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. • Har vilja, intresse och legitimitet att stödja och handleda kollegor.


Övrigt

Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringen. Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2018-12-09

Referensnummer: A833685


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Arbetstid: Heltid100 %

Tillträde: Tillträde snarast


Upplysningar

Birgitta Therén, Rektor

Telefon: 0722-33 36 21


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter