varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Specialpedagog, Påskbergsskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss?


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har kommungemensamma strategier och processer för att stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet, öka elevers möjligheter för snabbare väg till studier och yrkesliv, öka elevers välmående och minska risken för ett utanförskap. Tillsammans bidrar vi till skolans utvecklings- och förbättringsarbete, för att lyfta alla elevers lärande och resultat. I ditt uppdrag som speciallärare ingår du och arbetar aktivt i skolans elevhälsateam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska, kurator m.fl. Du kommer även att ha ett tätt samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl förebyggande som operativt, kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, för att kunna möta alla elever på bästa sätt och utveckla deras lärande så långt som möjligt. - Du bidrar med din kunskap så att verksamheten utvecklas mot en hög kvalitet där differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer bidrar till att barn och elever får ledning och stimulans för sitt lärande i utbildningen. - Du är med och utvecklar undervisningen genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och med ett pedagogiskt förhållningssätt stöttar och utmanar så att allas undervisning utvecklas. -Utifrån styrdokumenten observerar, kartlägger och analyserar du behov, samt drar pedagogiska slutsatser. -Du föreslår anpassningar av läromedel, gör klassrumsobservationer och handleder pedagogisk personal kring hur undervisningen och lärmiljön kan anpassas på såväl grupp- som individnivå. - I samarbete med lärare och utifrån varje elevs förutsättningar och ett inkluderande förhållningssätt, undervisar du elever i behov av särskilt stöd. - Du kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande. - Du använder elevinflytande på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. - Du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer att arbeta med specialisering språk, skriv- och läsutveckling och matematikutveckling i första hand med årskurserna F-3.

Kvalifikationer

Legitimerad specialpedagog och speciallärare med specialisering (språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling,) för undervisning som avser särskilt stöd i årskurs F -3. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Övrigt

Intervjuer planeras att ske under perioden 8 - 24 april 2020 Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-04-05

Referensnummer: A941430


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Löneform:

Arbetstid: DeltidDenna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträde:


Upplysningar

Ingela Wiss Altinell, Rektor

Telefon: 0702-35 13 65


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter