Sök

Lärare grundskolans tidigare år, Bosgårdsskolan


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Bosgårdsskolan är belägen i Tvååker och är en av kommunens största F-9 skolor. Här samsas elever från Tvååker och Sibbarp. På Bosgårdsskolan möts du av engagerade lärare där kollegialt lärande är en del av att utveckla och förbättra vår undervisningspraktik. Vi befinner oss på en spännande utvecklingsresa. Utvecklingen tar sikte på våra tre övergripande nämndsmål - Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring. Skolan har utvecklingsfokus och har under de senaste åren valt att satsa på språklig inriktning/undervisning, differentierad undervisning där vi strävar efter att möta elevens behov på gruppnivå. Det kollegiala lärandet blir en central del i vårt dagliga arbete. Lärarna fokuserar på tydlighet och struktur i undervisningen och kommunicerar/informerar via den digitala plattformen Unikum.


Arbetsuppgifter

Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna. Att arbeta för trygghet och studiero, använda språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt att skapa en inkluderande lärmiljö är våra fokusområden. Samtliga elever på skolan har tillgång till digitalt lärverktyg och är väl framme när det gäller att använda dessa verktyg i undervisningen. Som lärare på Bosgårdsskolan kommer du att ingå i ett arbetslag där engagerade och kompetenta kollegor arbetar målinriktat med att utveckla undervisningen och hitta vägar för goda lärmiljöer. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen och samverkar med dina kollegor och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår lärares ordinarie arbetsuppgifter. I uppdraget ingår ett förstelärarskap riktat mot IKT. Detta uppdrag är tidsbegränsat under vårterminen 2023 med möjlighet till förlängning läsår 2023/2024.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare för undervisning i årskurs 4-6 i ämnena svenska/engelska/SO. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2022-11-28

Referensnummer: A1174898


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Beskrivning av omfattning: Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid.

Tillträdesdatum: 2023-01-09

Varaktighet: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html


Upplysningar

Annefrid Svenningsson, Rektor

Telefon: 0708-16 32 40


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter