varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förskollärare, Rolfstorps förskola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Rolfstorps förskola ligger på landsbygden, intill skolan och nära natur och grönområden. Förskolan är byggd som två enheter; Knoppen och Rosen. På enheten Knoppen går de yngsta barnen, Nyfiken och Kreativ, de äldre barnen är på Rosen, Kunskap och Empati. Namnen på våra avdelningar bygger på våra ledord; Nyfiken, Kreativ, Kunskap och Empati som vi har med oss i vårt dagliga arbete med barnen. Allt vårt arbete utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Läroplanen står som grund för vår undervisning i förskolan under hela dagen. Vårt mål är att ta tillvara på varje stund för lärande och utveckling i samspel med andra. Leken är vårt huvudsakliga verktyg för lärandet. På vår förskola arbetar professionella pedagoger som erbjuder en tillåtande och utmanande miljö som är föränderlig och anpassas efter barns behov och intresse. Vi utgår från ett relationellt perspektiv där vi genom vår undervisning tillsammans med barnen skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling föra alla barn. Vår vision för vår förskola är; Den demokratiska förskolan - vi är olika men lika viktiga. Vi ser det kompetenta barnet, tror på barns förmågor och delaktighet samt ger barnen möjlighet och utrymme för att lyssna på varandra och ta tillvara och respekterar våra olikheter. Då känner sig alla som en viktig del av samhället. För oss är det viktigt att kontinuerligt arbeta med utveckling och fortbildning i många olika forum. Vi tar vara på varandras kompetenser för att nå vårt mål att erbjuda den bästa möjliga förskola för alla våra barn.


Arbetsuppgifter

I rollen som förskollärare förväntas du att ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer. Dokumentation och utvärdering av det pedagogiska arbetet är för dig en självklar del och du har ett reflekterande förhållningssätt till barns lärande och utveckling. För att bibehålla vår goda gemenskap ser vi att du som söker måste vara öppen, samarbetsvillig och ha en god förmåga att se till allas bästa, barn som vuxna.

Kvalifikationer

Legitimerad förskollärare för undervisning i förskola. För att trivas i rollen som förskollärare hos oss ser vi gärna att du; - är flexibel och ser möjligheter med den föränderliga verksamhet vi jobbar i. - har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och kollegor. - driver och utvecklar utbildningen i enlighet med våra styrdokument, planer, aktuell forskning och på vetenskaplig grund. - är en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktor. Samarbetsförmåga måste genomsyra hela vår utbildning. Vi arbetar med att utveckla våra kunskaper, vårt samarbete och att vara goda förebilder. Vi kanske inte kan allt idag, men tillsammans blir vi klokare. Kollegialt, kollaborativt, formativ, salutogent... Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-06-18

Referensnummer: A1036421


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Beskrivning av omfattning: 100%

Tillträdesdatum: 2021-08-05

Varaktighet: 3-6 månader

Antal tjänster: 1

Länk till mer information: https://varberg.se/pedagogvarberg


Upplysningar

Gisela Wikner, Rektor

Mobiltelefon: 0768562615


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet


Lärarnas Riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter