varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Förskollärare, Göthriks skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Göthriks Skola är en lugn och trevlig landsortsskola drygt en mil öster om Varberg. Vi har en god stämning i kollegiet och trevliga elever, något många utomstående vittnar om när de tillfälligt vistas i verksamheten. Till hösten 2020 kommer vi att vara ca 250 elever i årskurserna F-6, skolan har även en fritidshemsavdelning. Skolan arbetar även med flexteamsverksamhet för våra elever inom AST och NPF med behov av extra stöd eller anpassningar. Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet på Pedagog Varberg


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från skolans nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Varbergs kommunala skolor har gemensamma strategier och processer med syfte att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar för kunskap, inkludering och välmående som ökar motivationen för lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språk- och matematikutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande, och systematiskt arbetar med att förbättra kvalitet och resultat i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har ett inkluderande arbetssätt för att möta elever inom NPF då förskole- och grundskoleförvaltningen bedriver flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på de olika skolorna. Du kommer att arbeta som lärare i förskoleklass tillsammans med en kollega. Läsåret 2020/2021 kommer vi att ha två förskoleklasser på skolan och en förväntan finns därför på samarbete mellan klasserna. Arbete på skolans fritidshem kan vara aktuell beroende på tjänstgöringsgrad.

Kvalifikationer

Förskollärarlegitimation för undervisning i förskoleklass. Andra ämnesbehörigheter är en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vid god kommunikationsförmåga. Du har god förmåga att samarbeta och planera verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.


Övrigt

Med tanke på skolans geografiska placering så behöver du ha körkort och tillgång till bil. Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-05-25

Referensnummer: A953652


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid75-100%

Tillträde:


Upplysningar

Uffe Liborius, Rektor

Telefon: 076-601 18 77


Fackliga kontaktpersoner

Lärarförbundet Tel: 0721-51 73 78


Lärarnas riksförbund Tel: 0721-51 73 92


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter