Sök

Konst på landsbygd

Konst på landsbygd är en satsning av Varbergs kommun med en vision om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Därför görs en särskild satsning på konstnärlig gestaltning på byggnader eller offentliga miljöer i orter på landsbygden.

Konst uppåt väggarna: Bin - Rolfstorp och Lindberg

Konstnären Daniel Diamants konstverk Bin är ljuslådor i hexagonform med plattor av återvunnen, pressad plast. Med ljus monterat bakom lådorna lyser konstverket upp väggar på Rolfstorps och Lindbergs skolor, som elever valt ut.

Lysande hexagoner i pressad plast av Daniel Diamant.

Elever och lärare samlade in plast som annars skulle slängas och under ledning av Daniel pressade de plasten till hårda marmorerade plattor i form av hexagoner. Plattorna monterades i ramar av trä som belystes bakifrån.

Konstverket är döpt till Bin eftersom formen påminner om binas vaxkakor.

Daniel Diamant är utbildad på konsthögskola med inriktning mot glas, men arbetar på senare tid framför allt med återvunnen plast och med naturen som referens.

Konstverket invigdes december 2022.

Rhododendronstigen - Kungsäter

Längs med Rhododendronstigen i centrala Kungsäter finns tre skulpturer av konstnärerna Peter Johansson, Helena Marika Ekenger och Sara Nielsen Bonde.

Kungsätersmadonnan av Peter Johansson.

Foto: Natalie Greppi

Kungsätersmadonnan av Peter Johansson

Peter Johanssons skulptur Kungsätersmadonnan, som tronar högst upp på berget, utgår från sägnen om Hacka-Eva, även kallad Drottning Hacka. Enligt berättelserna ska hon under en hungersnöd ha avrått kungen från att döda var tredje människa för att få maten att räcka till. Istället ska hon ha försett dem med hacka och korn för att bryta ny åkermark och odla föda. Konstverket är en hyllning till alla dem som kämpar för fred och människors lika värde.

Konstverket är utfört i glasfiberkomposit.

Junker Karin av Helena Marika Ekenger.

Foto. Natalie Greppi

Junker Karin av Helena Marika Ekenger

Helena Marika Ekenger har inspirerats av Karin Silverlood, lillasyster till de sägenomspunna Stacke Junkrar som levde utanför Kungsäter på 1600-talet. Karin beskrivs som en stark och självständig ung kvinna som avvisade friare efter friare tills modern tvingade henne att gifta sig som 17-åring. Enligt sägnen flydde hon till häst från sin egen bröllopsfest. Konstverket vill både lyfta fram en lokal historisk gestalt och uppmärksamma problematiken med tvångsgifte.

Konstverket är utfört i trä och glasfiberkomposit.

Det speglande berget av Sara Nielsen Bonde.

Foto: Natalie Greppi

Det speglande berget av Sara Nielsen Bonde

På flera platser längs med stigen syns fragment av infällda speglar av rostfritt stål. De skapar en illusion av att det finns en kopia av omgivningen inne i berget. Nedanför speglarna finns stenar i samma former som förstärker illusionen. Stenarna är gamla gravstenar från Kungsäters kyrkogård. Sara Nielsen Bonde tar i konstverket Det speglande berget fasta på Kungsäters historia som gömmer sig i stenen.

Konstverken längs med Rhododendronstigen invigdes 2021.

En plats att längta till - Bua ungdomshäng

Konstverket En plats att längta till är uppfört av konstnärsduon MASU som består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. Det är en platsbyggd träskulptur på 13 meter. Verket har formen av ett berg som symboliserar alltings grund och förutsättning, med tydliga associationer till Buas klippiga kust. Barn och ungdomar har deltagit i workshops på ungdomsgården och tillsammans med konstnärerna under byggtiden. De har haft samtal och reflekterat kring längtan. De har skrivit direkt på trämaterialet som sedan sågats isär och orden har på så sätt spridits ut över berget, som en slags spår eller nutida hällristningar. Genom sin utformning förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt.

Titta på film om En plats att längta till inklusive intervju med MASU Länk till annan webbplats. (YouTube).

"Ett berg av trä. En samlingsplats och en gemensam berättelse.
Här finns spår av drömmar och längtan, av vänskap och kanske brustna hjärtan. På berget har alla som vill en röst och alla som vill en plats. Det är en plats att längta till." /MASU, 2020.

Konstverket är en del av Buas ungdomshäng.

Konstverket Transmission lyser upp natthimlen med laserstrålar.

Foto: Natalie Greppi

Transmission - Världsarvet Grimeton Radiostation

Konstverket Transmission av Aleksandra Stratimirovic är en laserinstallation placerad på ett av de 127 meter höga tornen. Installationen startar på olika tider ett par gånger i månaden, slumpvis valda, men alltid kl 24 på nyårsafton. Laserstrålarna skiftar form och pulserar med Morsealfabetets signalsystem. Varje sändning börjar med Grimetons anropssignal, därefter ordsignaler som förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde: Hope. Friendship. Freedom. Life. Love. Peace. Equality. Diversity. Ecology. Respect.

Vid gynnsamt väder är konstverket synligt på drygt en mils radie från Grimeton, riktning väster- och österut. Transmission handlar om att synliggöra det osynliga, att skapa ett dynamiskt och levande monument till en öppen kommunikation.

Transmission invigdes 2020.

September

12/9 kl. 21.36
13/9 kl. 21.33
27/9 kl. 20.55

Oktober

2/10 kl. 20.41
9/10 kl. 20.22
11/10 kl. 20.17

November

16/11 kl. 17.55
21/11 kl. 17.47
25/11 kl. 17.41

December

9/12 kl. 17.29
27/12 kl. 17.34
31/12 kl. 00.00

Förvrängda stolar sammanfogade med varandra i konstverket Find your place. 

Foto: Natalie Greppi

Find your place - Veddige ungdomshäng

Skulpturen Find Your Place av Fredrik Norén består av tolv sammanfogade förvrängda stolar. Någon är upp och ner och en annan på sidan. Det är ett interaktivt verk som kan användas på flera sätt; sitta, hänga, hoppa över, krypa under. Grundidén utgår ifrån att tolv udda stolar som tillsammans blir starka genom att stötta varandra i svaga punkter. Symboliskt illustrerar verket människor som samlade i grupp hjälper varandra. Konstverket är en lek med funktion, tanke, perception och förväntningar. Konstnären har haft en workshop tillsammans med ett 50-tal ungdomar i årskurs 8 på Vidhögeskolan i Veddige. Som ett resultat av workshopen har han tagit fasta på ungdomarnas längtan efter en plats att bara få vara på. Skulpturen är utförd i rostfritt stål.

Konstverket invigdes 2019.

En stor klotväxel placerad längs en väg i konstverket Växla spår.

Foto: Natalie Greppi

Växla Spår - Centralparken Tvååker

De tre skulpturerna Växla Spår av Michael Johansson är placerade längs med det gamla järnvägsspåret. Skulpturerna är utformade som uppförstorade klotväxlar, sådana som tidigare fanns längs med svenska järnvägsspår för manuell växling. Konstnären vill med konstverket påminna om banvallens tidigare funktion och markera den spårändring som platsen nu genomgår när den omvandlas till park. Genom att fixera de olika växlarnas axel i olika lägen poängteras inte bara ett intervall i den förändring som sker, utan det skapar också en rumslighet på platsen. Skulpturerna är utförda i rostfritt stål.

Konstverket invigdes 2019.

Illustration över Halland med röda punkter där konstverken finns.

ArtMadeThis

Under oktober 2017 satte åtta kvinnliga konstnärer färg på kommunens landsbygd genom konstprojektet ArtMadeThis.

ArtMadeThis producerades av kreatören Ali Davoodi. Konstprojektet har tidigare synts i Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala. Samma koncept användes i Varbergs kommuns landsbygd.

Åtta konstnärer – sju landsbygdsorter

De åtta konstnärerna har varierande uttryck och tekniker. Merparten av dem bor i kommunen med omnejd. Deras verk finns på bland annat elskåp, skolfasader och längs järnvägar.

Konstnärer och platser

Mimmi Selander, Kung Karl skola, Kungsäter
Sandra Berg Mozard, Skräddaregatan, Tvååker
Maja Ståhle, Ekekullens äldreboende, Rolfstorp
Emmelie Salomonsson, Åkulla Skidallians servicebyggnad, Åkulla
Ana Carolina Fleming, fasad vid tågstationen i Veddige
Emilia Bjurehed, Bosgårdsskolan, Tvååker
Lisa-Stina Pettersson, Buaskolan, Bua
Moa Romanova, Ankarhallen, Träslövsläge

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter