Sök

Barn- och elevhälsa

glad tjej.

Foto:Bildarkivet.se

Barn- och elevhälsan består av flera yrkesgrupper och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Tidiga insatser är viktigt. Barn- och elevhälsan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser och kan ge dig stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolöverläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

Skolhälsovården

Skolhälsovården är den medicinska delen av elevhälsan. Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Om eleven har problem med hälsan som inte är skolrelaterade, hjälper skolhälsovården till med kontakten till andra instanser utanför skolan.

Kontakta barn- och elevhälsan

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller prata med någon på förskolan där ditt barn går.

ikon

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt via växeln

0340-880 00 

bun@varberg.se

Chef barn- och elevhälsa

Kontakta förskolan eller skolan

ikon

Självservice & blanketter