Sök

Behandling av personuppgifter vid ansökan om plats i förskola och fritidshem

För att använda e-tjänsten ansökan om plats i förskola och fritidshem kommer du att behöva ange följande personuppgifter:

Uppgifter om barnet/eleven:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Modersmål om annat än svenska

Uppgifter om vuxen boende på samma adress som barnet/eleven:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Sysselsättning och kontaktuppgifter arbetsgivare/skola

Uppgifter om vårdnadshavare boende på annan adress än barnet/eleven:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter

Varbergs kommun begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du använder denna e-tjänst.

Behandling av uppgifter under en tid

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns behov av att behandla dem.

De personuppgifter som du lämnar i denna e-tjänst kommer under en kortare tid att lagras av leverantören av det IT-system som används för att hantera e-tjänsten.

I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av dina personuppgifter ske i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun med support från den externa systemleverantören.

Om du senare tackar ja till erbjuden kommunal förskoleplats eller fritidshemsplats

Om du tackar ja till erbjuden kommunal förskoleplats eller fritidshemsplats läses informationen du lämnar när du ansöker om plats också in i andra system för administration av förskola och fritidshem:

 • I handläggningen av närvaro- och frånvarohantering kommer behandlingen av dina personuppgifter att ske i ett system som är i drift av extern systemleverantör.
 • Vid administration av uppföljning och verksamhetsstyrning kommer behandlingen av dina personuppgifter ske i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun med support från den externa systemleverantören.
 • Person- och adressuppgifter kommer att kontrolleras mot Skatteverket.
 • I fakturahanteringen kommer behandlingen av dina personuppgifter att ske i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun och därefter lämnas ut och behandlas av extern leverantör för utskick.

I de fall då den externa systemleverantören behandlar personuppgifterna hanteras informationen inom EU/EES

För mer information om gallring och arkivering av personuppgifter, se förskole- och grundskolesnämndens dokumenthanteringsplan.

Rättsligt stöd

Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna e-tjänst är:

 • Allmänt intresse

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i e-tjänsten är förskole- och grundskolesnämnden. Du kommer i kontakt med förskole- och grundskolesnämnden via Varberg direkt 0340-880 00 eller via e-post: fgn@varberg.se.

Mer information

För mer information om behandling av personuppgifter hittar du här.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Förskole- och grundskolenämnden

Självservice & blanketter