Sök

Behandling av personuppgifter platserbjudande, inkomstuppgifter, omsorgsbehov

Om du tackar ja till erbjuden plats kommer du att behöva ange följande personuppgifter:

  • Inkomstuppgifter

Varbergs kommun begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du använder denna e-tjänst.

Behandling av uppgifter under en tid

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns behov av att behandla dem. De personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst kommer under en kortare tid att lagras av leverantören av det IT-system som används för att hantera e-tjänsten.

I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av dina personuppgifter ske i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun med support från den externa systemleverantören.

För mer information om gallring och arkivering av personuppgifter, se förskole- och grundskolenämndens dokumenthanteringsplan.

Rättsligt stöd

Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna e-tjänst är:

  • Allmänt intresse

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i e-tjänsten är förskole- och grundskolenämnden. Du kommer i kontakt med förskole- och grundskolesnämnden via Varberg direkt 0340-880 00 eller via e-post: fgn@varberg.se.

Mer information

För mer information om behandling av personuppgifter hittar du här.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Barn- och utbildningsnämnden

Självservice & blanketter