Sök

Resursskola

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling. Det är endast elever som har ett utrett stödbehov och åtgärdsprogram som kan komma att bli aktuella för Björkedalsskolan. Det krävs dock inte någon diagnos.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter