Sök

Stöd till elever med AST

Till elever med autismspektrumtillstånd (AST) i behov av särskilt stöd, kan flexteam erbjudas. Flexteam består av pedagoger med personlig lämplighet, fördjupad kunskap och kompetens inom AST. Diagnos är inget krav för att få tillgång till stödet utan behovet avgör typ av stödinsats. Stödet ges i första hand inom den klass där barnet går, men tillgång till andra lokaler är oftast nödvändigt.

Flexteam har som uppdrag att främja tillgänglig utbildning, delaktighet och likvärdighet för elever med AST genom att finna individuella flexibla lösningar i nära samarbete med rektor, klasslärare och lokal elevhälsa. Anpassning av skolans olika lärmiljöer behöver alltid ske parallellt.

Arbetet fokuserar på förhållningssätt, visuellt kommunikationsstöd, struktur- och strategistöd, men också organisatoriska delar. Utgångspunkten i stödet är alltid elevens klasstillhörighet och att den ordinarie läraren behåller ansvaret för innehållet i undervisningen. Flexteams-pedagogerna kan utifrån det anpassa material, lärsituation och lärmiljöer efter behov.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter