Sök

Ansök, byt eller säg upp plats förskola

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, säga upp plats eller byta plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Ansök om förskoleplats eller pedagogisk omsorg

Plats i förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från 1 års ålder för dig som arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig för vård av annat barn, samt barn i behov av särskilt stöd

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg görs tidigast sex månader innan plats önskas. Du kan ansöka under hela året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti.

Barn erbjuds plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas. Läs mer om regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 475.6 kB.

E-tjänst barnomsorg

Denna e-tjänst använder du som vårdnadshavare för att ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg (samt fritidshem). Du behöver ha en e-legitimation. Kontakta Varberg direkt för mer information.

Tjänsten används även för att:

  • tacka ja till ett erbjudande om plats,
  • lägga in och uppdatera ditt barns grundschema,
  • lägga in och uppdatera hushållets inkomst,
  • när du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg.

Ansök, byt och säg upp plats i fristående förskola

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Ansökan till kommunal förskola i Varbergs kommun av barn folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, och ni planerar att fortsätta bo i denna kommun, kan plats sökas på kommunal förskola i Varbergs kommun via denna blankett Mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB..

Obs! Planerar ni att flytta till Varbergs kommun ska ansökan göra via e-tjänsten längst upp på denna sida.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats använder du e-tjänst barnomsorg. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via e-tjänst barnomsorg så ska du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid.

Lägg in schema

När ditt barn blivit tilldelad plats på förskola ska du lägga in schema för ditt barn så förskolan vet när ditt barn är på plats. Detta görs både på Tempus och via e-tjänst barnomsorg längst upp på denna sida.

Byte av förskola eller pedagogisk omsorg

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg via e-tjänst barnomsorg.

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsen.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

För barn som har kommunal förskola och som till hösten ska börja förskoleklass avslutas förskoleplatsen automatiskt och överflyttning till fritidshemsplats sker. Det innebär att om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter