Sök

När din förskola är stängd

Information om kommande planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt, samt de veckor under sommaren och vintern då viss stängning av verksamheten förekommer.

Planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar om året när personalen deltar i gemensam verksamhetsplanering. Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret. De barn som behöver ska erbjudas plats i vissa sommar och vinteröppna förskolor. Information om detta meddelas från förskolan i till exempel Unikum.

Höstterminen 2023


Vårterminen 2024

Tisdag 26 september - Förskolan stängd


Onsdag 6 mars - Förskolan stängd

Måndag 11 december - Förskolan stängd


Onsdag 15 maj - Förskolan stängdFredag 14 juni - Förskolan stängd
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter