Sök

Förskola och pedagogisk omsorg

bild på glada barn som leker

Foto: Mikael Göthage

I Varbergs kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor drivs av enskild huvudman och Varbergs kommun genomför regelbundet tillsyn av de fristående verksamheterna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter