Sök

Ansök, byt eller säg upp plats

För att få en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du som vårdnadshavare ansöka om plats för ditt barn.

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan göras sex månader innan plats önskas. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti. Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas. Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gör du via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig plats i fritidshem

Under lov eller vid andra tillfälliga behov av fritidshem erbjuds tillfällig fritidshemsplats. Tillfällig fritidshemsplats kan uppgå till max en vecka och avgiften är 40 kr per barn och dag. Ansökan till tillfällig fritidshemsplats gör du via blankettPDF (pdf, 128.3 kB). Blanketten skickas till Varberg direkt.

En vecka är en sammanhängande period och kan inte delas upp på flera återkommande dagar under en termin.

Byte av plats

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg gör du via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När ett barn byter grundskola byter barnet också fritidshem. I samband med att vårdnadshavare kontaktar rektor för den skola barnet önskar byta till och flyller i blankett "Byte av skola under pågående skolgång" ska hon/han alltid uppge om behov av fritidshem finns.

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du säga upp platsen.

Plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gör du via blankett.PDF (pdf, 291.7 kB) Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår självservice behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så kan du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Har du inte e-legitimation så kontaktar du Varberg direkt.

Information om E-legitimation

E-legitimationen bekräftar att du är rätt person när vi hanterar dina ärenden, och den innebär att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. En e-legitimation får du gratis genom din bank eller Telia. Här hittar du information om hur du skaffar en e-legitimation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du har  e-legitimation har du möjlighet att använda vår självservice för att:

  • svara på platserbjudande.
  • lämna schema i samband med plats.
  • lämna eller ändra din inkomst, (ny inkomsuppgift ska lämnas in varje år).
  • ändra kontaktuppgifter, (glöm inte att uppdatera e-postadressen när förändring sker).

Inloggning till vår självservice

Så här gör du när du loggar in i vår självservice.PDF (pdf, 262.7 kB)

Svara på platserbjudande

Så här gör du för att svara på platserbjudande i vår självservice.PDF (pdf, 253.8 kB)

Registrera schema i samband med platserbjudande

Så här gör du för att fylla i planerad närvarotid inför placeringen.PDF (pdf, 253.7 kB) Barnets dagliga närvaroschema läggs in i Tempus. Varberg.se/tempusöppnas i nytt fönster

Ändra inkomst

Så här gör du för att ändra inkomst i vår självservice.PDF (pdf, 155.7 kB)

Ansök, byt och säg upp plats i fristående förskola

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

ikon

Självservice & blanketter