Sök

Ansök, byt eller säg upp plats

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, säga upp plats eller byta plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Ansök om förskoleplats eller pedagogisk omsorg

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg kan göras sex månader innan plats önskas. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti. Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas.

Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår självservice behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via vår självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så kan du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Har du inte e-legitimation så kontaktar du Varberg direkt.

Information om schemaläggning vid platserbjudande

När ditt barn blivit tilldelad plats på förskola ska du lägga in schema för ditt barn. Detta görs både på Tempus och via vår självservice på varberg.se.

Tempus Öppnas i nytt fönster. lägger du in schema så förskolan vet när ditt barn är på plats. Via självservice lägger du in schema vid platserbjudande för ditt barn och ändrar här om det skulle bli större ändringar på barnets timmar, då detta kan påverka fakturan. På självservice lägger du alltså in både barnets schema och din inkomst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av plats

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg gör du via självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte till förskola i Varbergs kommun av barn folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, kan plats ändå sökas på förskola i Varbergs kommun. Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en kommunal förskola i Varbergs kommun fyller du i blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB. (Pdf, 315.8 kB).

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsen.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg gör du via blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

För barn som har kommunal förskola och som till hösten ska börja förskoleklass avslutas förskoleplatsen automatiskt och överflyttning till fritidshemsplats sker. Det innebär att om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

Ansök, byt och säg upp plats i fristående förskola

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Information om E-legitimation

E-legitimationen bekräftar att du är rätt person när vi hanterar dina ärenden, och den innebär att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. En e-legitimation får du gratis genom din bank eller Telia. Här hittar du information om hur du skaffar en e-legitimation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har  e-legitimation har du möjlighet att använda vår självservice för att:

  • svara på platserbjudande.
  • lämna schema i samband med plats.
  • lämna eller ändra din inkomst, (ny inkomsuppgift ska lämnas in varje år).
  • ändra kontaktuppgifter, (glöm inte att uppdatera e-postadressen när förändring sker).

Inloggning till vår självservice

Så här gör du när du loggar in i vår självservice. Pdf, 262.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262.7 kB)

Svara på platserbjudande

Så här gör du för att svara på platserbjudande i vår självservice. Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253.8 kB)

Registrera schema i samband med platserbjudande

Så här gör du för att fylla i planerad närvarotid inför placeringen. Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253.7 kB) Barnets dagliga närvaroschema läggs in i Tempus. Varberg.se/tempus Öppnas i nytt fönster.

Ändra inkomst

Så här gör du för att ändra inkomst i vår självservice. Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter