Sök

Ansök, byt eller säg upp plats förskola

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, säga upp plats eller byta plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Använd e-tjänst barnomsorg

Denna e-tjänst använder du som vårdnadshavare för att ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg (samt fritidshem). Tjänsten används även för att tacka ja till ett erbjudande om plats, för att lägga in och uppdatera ditt barns grundschema, lägga in och uppdatera hushållets inkomst samt när du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg.

Du behöver ha e-legitimation för att använda e-tjänsten. Information om e-legitimation och instruktioner.

Har du inte e-legitimation kontaktar du Varberg direkt.

Ansök om förskoleplats eller pedagogisk omsorg

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg kan göras sex månader innan plats önskas. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti. Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas.

Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats använder du e-tjänst barnomsorg. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via e-tjänst barnomsorg så ska du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Har du inte e-legitimation så kontaktar du Varberg direkt.

Information om schemaläggning vid platserbjudande

När ditt barn blivit tilldelad plats på förskola ska du lägga in schema för ditt barn. Detta görs både på Tempus och via e-tjänst barnomsorg.

Tempus Öppnas i nytt fönster. lägger du in schema så förskolan vet när ditt barn är på plats.

Via e-tjänst barnomsorg lägger du in närvaro vid platserbjudande för ditt barn och ändrar här om det skulle bli större ändringar på barnets timmar då detta kan påverka fakturan.

Byte av plats

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg via e-tjänst Barnomsorg.

Byte till förskola i Varbergs kommun av barn folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, kan plats ändå sökas på förskola i Varbergs kommun. Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en kommunal förskola i Varbergs kommun fyller du i blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB..

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsen.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

För barn som har kommunal förskola och som till hösten ska börja förskoleklass avslutas förskoleplatsen automatiskt och överflyttning till fritidshemsplats sker. Det innebär att om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

Ansök, byt och säg upp plats i fristående förskola

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter