Sök

Samordning vid planeringsdagar och lov

Här finns information om kommande planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt, samt de veckor under sommaren och vintern då viss stängning av verksamheten förekommer.

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar om året när personalen deltar i gemensam verksamhetsplanering.
Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret. De barn som behöver ska erbjudas plats i samordnad förskoleverksamhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Höstterminen 2021


Torsdag 30 september 2021

Förskolan stängd

Onsdag 1 december 2021

Förskolan stängd


Skriv tabellbeskrivning här

Vårterminen 2022


Tisdag 29 mars 2022

Förskolan stängd

Onsdag 25 maj 2022

Förskolan stängd

Torsdag 16 juni

Förkolan stängd


Sommar- och vinteröppna förskolor

Under sommaren och vintern (mellan jul och trettondagen) minskar behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommar- eller vinteröppen förskola eller pedagogisk omsorg.

Sommarförskola och sommarfritids kommer 2021 vara under följande tid:

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och omfattar 525 timmar/år förlagda till 15 timmar/vecka. Barn som går i avgiftsfri allmän förskola är alltså lediga på alla skollov när skoleleverna är lediga. Vårdnadshavare kan avstå från allmän förskola och istället välja pedagogisk omsorg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter