Sök

Samordning vid planeringsdagar och lov

Här finns information om kommande planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt, samt de veckor under sommaren och vintern då viss stängning av verksamheten förekommer.

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar om året när personalen deltar i gemensam verksamhetsplanering. Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret. De barn som behöver ska erbjudas plats i samordnad förskoleverksamhet.

Höstterminen 2022


Torsdag 29 september

Förskolan stängd

Onsdag 7 december

Förskolan stängd

Vårterminen 2023


Onsdag 15 mars

Förskolan stängd

Torsdag 4 maj

Förskolan stängd

Fredag 16 juni

Förskolan stängd


Sommar- och vinteröppna förskolor

Under sommaren och vintern (mellan jul och trettondagen) minskar behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommar- eller vinteröppen förskola eller pedagogisk omsorg.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och omfattar 525 timmar/år förlagda till 15 timmar/vecka. Barn som går i avgiftsfri allmän förskola är alltså lediga på alla skollov när skoleleverna är lediga. Vårdnadshavare kan avstå från allmän förskola och istället välja pedagogisk omsorg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter