Sök

Förskola och skola för nyanlända samt barn från Ukraina

Välkommen till Varbergs kommun! Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Förskola för nyanlända barn 1–5 år

När barn i åldern 1-5 år anländer till Varbergs kommun ska vårdnadshavare eller god man anmäla att barnet vill gå i förskola. Detta gäller även barn från Ukraina. Efter anmälan kontaktas vårdnadshavare eller god man.

Grundskola för nyanlända barn 6–15 år

Är du mellan 6–15 år och nyanländ eller kommer från Ukraina och ska gå i grundskolan i Varberg? Då är du välkommen att göra en anmälan skola för nyanländ elev. När du skickat in anmälan blir du kallad till ett möte.

Gymnasieskolans språkintroduktion

Är du mellan 16–19 år och ny­anländ, asyl­sökande eller har kommit som flykting från Ukraina och vill börja gymnasiet? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till gymnasie­skolans språk­introduktion. När du anmält dig ställs du i kö och blir sedan kontaktad och kallad till ett inskrivnings­samtal. Antagning sker kontinuerligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter