Sök

Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige gäller skolplikt till och med åk 9.

Tre elever i ett klassrum

Foto: Hidvi

Skolplikt och rätt till utbildning

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i undervisningen som anordnas där. För att barnet inte ska behöva gå till skolan behövs ett giltigt skäl till det, som till exempel att barnet är sjuk eller beviljats ledighet av skolan. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätt till utbildning.

Skolplikt och rätt till utbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och kan om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl, skjutas upp ett år.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9. 

I Varberg finns 22 kommunala grundskolor och 4 fristående grundskolor.

Grundskolor i Varberg

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter