Sök

Bedömning och betyg

Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i med undantag för språkval där betyg ges från och med årskurs 7.

Den nationella betygsskalan i har sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Terminsbetyg och slutbetyg

I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan som beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

All tillgänglig information ska användas vid termins- och slutbetyg

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas och en allsidig bedömning ska göras av dessa kunskaper. Det innefattar de kunskaper som eleven visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer t.ex. prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

Unikum

I Varbergs kommun använder vi oss av den gemensamma plattformen Unikum för att informera hemmet om elevernas skolsituation. I Unikum dokumenterar lärarna elevernas kunskapsutveckling samt det underlag som ligger till grund för utvecklingssamtalet.

I årskurs 1–5 upprättas omdömen i varje ämne. I Unikum kommer det framgå om eleven har ännu ej godtagbara, godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper.

I årkurs 6–9 visar betygen elevens kunskapsutveckling. Betyg sätts i slutet av varje termin. Utöver detta görs även en avstämning en gång per termin där elevernas kunskaper stäms av i relation till kunskapskraven i syfte att identifiera eventuella stödbehov. Till skillnad från betyg i slutet av terminen får du vid detta tillfälle endast information om ditt barn har ännu ej godtagbara eller godtagbara kunskaper i respektive ämne.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter