Sök

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Börja förskoleklass - Val av skola för 6-åringar

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera barnens utveckling och lärande och ge bra förutsättningar inför grundskolan. Det ska också finnas plats för gemenskap och lek.

Hösten året innan ditt barn fyller sex år får du information hemskickad till dig om vilken kommunal skola ditt barn tillhör (är anvisad till). Du får även information om hur du som vårdnadshavare kan göra ett val av skolaöppnas i nytt fönster för ditt barns förskoleklass. 

Barn kan börja förskoleklass från fem års ålder. Finns funderingar kring detta ta först del av information gällande möjligheten att börja förskoleklass det år barnet fyller fem årPDF (pdf, 71.8 kB). Ansökan att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år görs på blankett.PDF (pdf, 442.6 kB)

Obligatorisk förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Plats i fritidshem

Före och efter förskoleklassen kan ditt barn vara på fritidshem.

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om förskoleklass är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

Kommunala och fristående förskoleklasser

Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter