Sök

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

I Varbergs kommun finns ett måldokument för fritidshemmen, Fritidshem - Den lärande leken Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.5 MB), där du kan läsa mer om hur kommunens fritidshem ska arbeta för att nå de uppsatta målen för verksamheten.

Fritidshemmens öppettider

Öppettiderna i fritidshemmen kan variera och beror på de behov som finns. Däremot ska alla fritidshem hålla öppet under det som kallas för ramtid, om du som förälder har behov av det. Ramtiden är den maximala öppettiden och är mellan klockan 06.30 och 18.30 eller tolv timmar per dag alla helgfria vardagar förutom, julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om fritidshemsverksamheten är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter