Sök

Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas intresse.

Fritidshemmet gör det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete och studier. Verksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov. Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmens öppettider

Öppettiderna i fritidshemmen kan variera och beror på de behov som finns. Däremot ska alla fritidshem hålla öppet under det som kallas för ramtid, om du som förälder har behov av det. Ramtiden är den maximala öppettiden och är mellan klockan 06.30 och 18.30 eller tolv timmar per dag alla helgfria vardagar förutom, julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om fritidshemsverksamheten är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter