Sök

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

I Varbergs kommun finns ett måldokument för fritidshemmen, Fritidshem - Den lärande lekenPDF (pdf, 8.5 MB), där du kan läsa mer om hur kommunens fritidshem ska arbeta för att nå de uppsatta målen för verksamheten.

Ansök om plats i fritidshem

Ansökan om plats i fritidshem kan göras sex månader innan plats önskas. Ansökan om plats i fritidshem gör du via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med att du ansöker om plats i fritidshem ska du skicka in blankett med inkomstuppgifterPDF (pdf, 35.7 kB) och ett närvaroschemaPDF (pdf, 42.4 kB) till aktuell skolexpeditionen.

Ansök om tillfällig plats i fritidshem

Under lov eller vid andra tillfälliga behov av fritidshem erbjuds tillfällig fritidshemsplats. Tillfällig fritidshemsplats kan uppgå till max en vecka och avgiften är 40 kr per barn och dag. Ansökan till tillfällig fritidshemsplats gör du via blankett.PDF (pdf, 128.3 kB) Blanketten skickas till aktuell skolexpedition.

En vecka är en sammanhängande period och kan inte delas upp på flera återkommande dagar under en termin.

Säg upp plats i fritidshem

Plats i fritidshem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då den skriftliga uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i fritidshem gör du via blankettPDF (pdf, 24.9 kB). Blanketten skickas till aktuell skolexpedition.

Fritidshemmens öppettider

Öppettiderna i fritidshemmen kan variera och beror på de behov som finns. Däremot ska alla fritidshem hålla öppet under det som kallas för ramtid, om du som förälder har behov av det. Ramtiden är den maximala öppettiden och är mellan klockan 06.30 och 18.30 eller tolv timmar per dag alla helgfria vardagar förutom, julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om fritidshemsverksamheten är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

ikon

Kontakta oss

Kontakta ditt barns skola

ikon

Självservice & blanketter