Sök

Ansök, byt eller säg upp plats

Här hittar du information om hur du ansöker, byter eller säger upp plats i fritidshem.

Överflyttning från kommunal förskoleplats

Barn som har kommunal förskoleplats får automatiskt en fritidshemsplats inför att barnet börjar i förskoleklass. Det innebär att ingen ansökan behöver göras. Om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp. Uppsägning av platsen gör du via blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Barnet börjar på sitt nya fritidshem den första måndagen i augusti. Mer information gällande detta kommer från barnets skola.

Om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

Ansökan till fritidshem behöver göras

För barn som har kommunal förskoleplacering 15 timmar per vecka ska ansökan göras enligt nedan, om det finns behov av fritidshemsplats.

Barn som varit placerad på fristående förskola, oavsett antal timmar per vecka, ska ansökan göras enligt nedan om det finns behov av fritidshemsplats.

Ansökan till kommunala fritidshem kan lämnas sex månader innan plats önskas. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop ska ansökan göras gemensamt. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Ansökan till fritidshem gör du via självservice. Länk till annan webbplats.

Ansökan tillfällig plats i fritidshem

Tillfällig fritidshemsplats erbjuds under skolans lov och skolans studiedagar. Ansökan görs senast en månad innan önskad placering. Ansökan till tillfällig fritidshemsplats gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt. Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om du sedan väljer att  inte lämna ditt/dina barn under lovet. Avgift beräknas 220 kronor för varje påbörjad vecka, oavsett antalet närvarodagar. Som exempel vid ansökan vecka ett fredag och vecka två måndag - onsdag innebär två påbörjade veckor.

Byte av plats

När ett barn byter grundskola byter barnet också fritidshem. I samband med att vårdnadshavare kontaktar rektor för den skola barnet önskar byta till och flyller i blankett "Byte av skola under pågående skolgång" ska hon/han alltid uppge om behov av fritidshem finns.

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i fritidshem ska du säga upp platsen.

Plats i fritidshem ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i fritidshem gör du via blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår självservice behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via vår självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så kan du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Har du inte e-legitimation så kontaktar du Varberg direkt.

Information om E-legitimation

E-legitimationen bekräftar att du är rätt person när vi hanterar dina ärenden, och den innebär att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. En e-legitimation får du gratis genom din bank eller Telia. Här hittar du information om hur du skaffar en e-legitimation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har  e-legitimation har du möjlighet att använda vår självservice för att:

  • svara på platserbjudande.
  • lämna schema i samband med plats.
  • lämna eller ändra din inkomst, (ny inkomsuppgift ska lämnas in varje år).
  • ändra kontaktuppgifter, (glöm inte att uppdatera e-postadressen när förändring sker).

Inloggning till vår självservice

Så här gör du när du loggar in i vår självservice. Pdf, 262.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262.7 kB)

Svara på platserbjudande

Så här gör du för att svara på platserbjudande i vår självservice. Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253.8 kB)

Registrera schema i samband med platserbjudande

Så här gör du för att fylla i planerad närvarotid inför placeringen. Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253.7 kB) Barnets dagliga närvaroschema läggs in i Tempus. Varberg.se/tempus Öppnas i nytt fönster.

Ändra inkomst

Så här gör du för att ändra inkomst i vår självservice. Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155.7 kB)


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter