Sök

Ansök, byt eller säg upp plats fritidshem

Här hittar du information om hur du ansöker, byter eller säger upp plats i fritidshem.

Överflyttning från kommunal förskoleplats

Barn som har kommunal förskoleplats får automatiskt en fritidshemsplats inför att barnet börjar i förskoleklass. Det innebär att ingen ansökan behöver göras. Barnet börjar på sitt nya fritidshem den första måndagen i augusti. Mer information gällande detta kommer från barnets skola.

Om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp. Uppsägning av platsen gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ansökan till fritidshem behöver göras

För barn som har kommunal förskoleplacering 15 timmar per vecka ska ansökan göras enligt nedan, om det finns behov av fritidshemsplats.

Barn som varit placerad på fristående förskola, oavsett antal timmar per vecka, ska ansökan göras enligt nedan om det finns behov av fritidshemsplats.

Ansökan till kommunala fritidshem kan lämnas sex månader innan plats önskas. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop ska ansökan göras gemensamt. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Använd e-tjänst Barnomsorg.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats på fritidshem skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår självservice behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via e-tjänst Barnomsorg ska du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Du behöver ha e-legitimation för att använda e-tjänsten. Information om e-legitimation och instruktioner.

Har du inte e-legitimation kontaktar du Varberg direkt.

Ansökan tillfällig plats i fritidshem

Tillfällig fritidshemsplats erbjuds under skolans lov och skolans studiedagar. Ansökan görs senast en månad innan önskad placering. Ansökan till tillfällig fritidshemsplats gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt. Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om du sedan väljer att  inte lämna ditt/dina barn under lovet. Avgift beräknas 220 kronor för varje påbörjad vecka, oavsett antalet närvarodagar. Som exempel vid ansökan vecka ett fredag och vecka två måndag - onsdag innebär två påbörjade veckor.

Byte av plats

När ett barn byter grundskola byter barnet också fritidshem. I samband med att vårdnadshavare kontaktar rektor för den skola barnet önskar byta till och flyller i blankett "Byte av skola under pågående skolgång Pdf, 243.4 kB." ska hon/han alltid uppge om behov av fritidshem finns.

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i fritidshem ska du säga upp platsen.

Plats i fritidshem ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i fritidshem gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter