varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Avgifter och regler

Det finns regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I reglerna finns bland annat bestämmelser för vilken avgift du som vårdnadshavare ska betala för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år. Nedanstående avgifter gäller för 2020.

Beräkna din avgift

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter familjens sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 49 280 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

3 %

1478kr

Barn 2

2 %

986kr

Barn 3

1 %

493kr

Barn 4


Ingen avgift


Barn 3-6 år och skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

2 %

986kr

Barn 2

1 %

493kr

Barn 3

1 %

493kr

Barn 4


Ingen avgift


Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Varbergs kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 330 kB) som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter