Sök

Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering

När du som vårdnadshavare inte längre önskar eller har behov av att ditt barn ska gå i fritidshem ska du säga upp platsen. Vid uppsägning på grund av arbetslöshet eller permittering räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag i fritidshemmet.

Plats i fritidshem ska i vanliga fall sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas då den dag då uppsägningen kom in. När vårdnadshavare blivit arbetslös eller permitterad räknas istället vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag på fritidshemmet, även om uppsägningstiden blir kortare än två månader.

Permittering med viss arbetstid

Det kan även vara så att en vårdnadshavare arbetar exempelvis två dagar i veckan vid permittering. Då kan vårdnadshavaren ha kvar sin fritidshemsplats och lämna barnet de dagar som hen arbetar. Avgiften ska betalas som vanligt och skulle inkomsten bli en annan än tidigare får vårdnadshavaren anmäla detta via kommunens självserviceportal.

Uppsägning via blankett

Om en vårdnadshavare blir arbetslös eller permitterad med kort varsel uppmanas hen att inkomma med en uppsägning så snart som möjligt. Detta då en uppsägning inte kan göras retroaktivt, utan uppsägningsdatum kan som tidigast vara den dag då uppsägningen kom in till kommunen.

Uppsägning görs via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skickas till Varberg direkt.

Ansökan om plats igen

I vanliga fall kan ny placering ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut. Vid arbetslöshet eller permittering kan ny placering erhållas så snart vårdnadshavare fått nytt arbete eller återgår i arbete.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter